Rybářské závody Lipník n. B.

Regionální akce na Libavé určená především dětem a mládeži z okolních obcí.

Kde: Heřmánky Horní, LS Potštát

Kdy: sobota 1. června 2019

Propozice závodu:

6,45 – 7,00 hod. nástup, seznámení se závodním řádem, rozchod na stanoviště

7,00 – 9,00 hod . první kolo závodu

9,00 – 9,30 hod . přestávka, občerstvení, výměna míst

9,30 – 11,30 hod. druhé kolo závodu

11.30 – 12,00 hod. vyhodnocení, předání cen, závěr

Z á v o d n í ř á d

Loví se na jeden prut o jednom návazci. Vnadění při závodu je povoleno, nástrahy a návnady smí být použity v souladu se zákonem č. 99 / 2004 Sb., o rybářství v platném znění a rybářským řádem ČRS. Veškeré úkony musí provádět závodník sám bez cizí pomoci. Hodnotí se všechny ulovené ryby: cm = bod. Pořadí se řídí celkovým součtem získaných bodů – rozhoduje největší počet získaných bodů, následuje největší ulovená ryba. Veškeré ryby musí být vyloveny a změřeny s největší opatrností, poté musí být vráceny zpět do vody.

Vyhodnocení :

nejvíce získaných bodů – kategorie 6 – 13 let - ceny za 1 až 10 místo

nejvíce získaných bodů – kategorie 14 – 16 let - ceny za 1 až 5 místo

největší ulovená ryba v každé kategorii