Mobilní mapová aplikace VLS

RALSKO A BRDY - MOBILNÍ MAPOVÁ APLIKACE VOJENSKÝCH LESŮ A STATKŮ

Turistické trasy, doporučené výlety, ale také zajímavá místa i historické zajímavosti, a k tomu encyklopedie vzácných a významných živočišných i rostlinných druhů. To vše obsahuje nová mapová aplikace pro mobilní telefony Vojenských lesů a statků ČR, mapující bývalé vojenské újezdy Ralsko a Brdy, kterou si může veřejnost zdarma stáhnout.

Program„Mapová aplikace VLS ČR“ je ke stažení zdarma pro mobilní systémy využívajícísystém iOS a Android.

Mapová aplikace VLS je jedním z našich příspěvků návštěvníkům unikátních přírodních lokalit zrušených vojenských újezdů, které spravujeme po desítky let. Nápad vznikl v souvislosti s otevřením Brd, kde vznikla chráněná krajinná oblast. Vedle veřejnosti běžně dostupných informací v nich uživatelé naleznou také řadu zajímavostí, které vycházejí ze znalostí našich lesníků spravujících tato území.

Samozřejmostí tak je, že mapy obsahujíaktuální turistické a cyklistické trasy v Ralsku a Brdech a zajímavé turistické cíle, včetně naučných stezek či informačních center a jejich otevírací doby. Vedle toho jsou do map zaneseny také výlety, které VLS návštěvníkům doporučují, či odstavná parkoviště, která lze použít jako nástupní místo pro túru do přírody.
Součástí aplikace je také encyklopedie významných živočichů a rostlin, které lze v unikátních přírodních lokalitách potkat. Zvláštní kapitolu pak státní lesnický podnik věnoval významným a památným stromům. V aplikaci tak návštěvníci najdou lokace zákonem chráněných památných stromů, ale také stromů z programu „Významné stromy VLS.“ Jde o jedince, které považujeme za tvarově, druhově či z krajinotvorného hlediska významné pro danou lokalitu. Vlastně jde o jakési "aspiranty" na památné stromy.

V brdských mapách jsou zaneseny také historické zajímavosti, jde především o lokace a základní informace o zaniklých obcích, ale také o trasách zaniklých lesních úzkorozchodných železnic, které prostorem kdysi vedly.

Pro řešení nenadálých nebo krizových situací je paksoučástí aplikace také síť tzv. „rescue pointů.“ V Ralsku ina Brdech, stejně jako na dalších územích VLS, je v provozu integrovaný záchranný systém, v rámci kterého jsou na strategicky důležitých místech(lesní cesty, křižovatky lesních cest) umístěny informační tabulky s čísly bodu, GPS souřadnicemi a místním názvem. Jde o totožný systém, který funguje v některých národních parcích, a složky českého záchranného systému usilují o jeho rozšíření do volné přírody v celé republice. Informační záchranný systém byl vypracován ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Jeho podoba v terénu tedy optimálně vyhovuje potřebám záchranných složek a výrazně urychluje a zefektivňuje jejich zásah.Vedle řešení mimořádných situací jej však návštěvníci Ralska a Brd mohou využítv kombinaci s mapovou aplikací také k orientaci v terénu. Pokud se ztratíte, nevíte, kde jste a náhle objevíte cedulku s logem VLS s číslem, souřadnicemi a kontakty na záchranné složky, jednoduše podle čísla bodu určíte svou polohu v mapě.

Aplikace obsahuje řadu fotografií jednotlivých lokací, zajímavých míst, vyhlídek i živočišných a rostlinných druhů a jejich popis. Turistické trasy i zajímavé turistické cíle budou pravidelně aktualizovány. Především na Brdech není turistická síť stále dokončena, proto počítáme s aktualizací. Současnou verzi aktuálně spouštíme do pilotního provozu. Proto Vám budeme vděčni za případné postřehy a připomínky, které nám pomohou aplikaci doladit či vylepšit. Podněty můžete zasílat na e-mail: info@vls.cz