Tipy na léto

Náhorní planina Olšiny se nachází na samých hranicích vojenského újezdu Boletice. Výcvikový prostor tvořil dlouhá léta část Šumavy, která byla běžným civilním návštěvníkům zapovězena. Pozitivním důsledkem této dlouhodobé restrikce je, že díky tomu představují Boletice v rámci České republiky ojedinělý komplex s výjimečnými přírodními podmínkami. Téměř polovina území je začleněna do CHKO Šumava, lokalita je taktéž zařazeno do soustavy NATURA 2000 a území nad lesní správou Arnoštov je v ochranném pásmu Národní přírodní památky Blanice s výskytem kriticky ohroženého živočišného druhu – perlorodky říční. V posledních letech se vojenský výcvikový prostor otevírá veřejnosti na několika turistických trasách vždy v době, kdy ustane v Boleticích výcvik vojsk – o víkendech a svátcích. Platí zde však podmínka, držet se striktně vyznačených tras.

Přímo od resortu Olšina můžete nastoupit na cyklostezky i turistickou trasu, které vás zavedou do nedávno zapovězené přírody, která je domovem celé řady vzácných a výjimečných živočišných i rostlinných druhů. Cesta sem vám otevře neobvyklá přírodní scenérie, výhledy na okolí Lipna, které většina lidí nezná.
Nejpopulárnější návštěvnické lákadlo však region získal až v roce 2020 v podobě NAUČNÉ STEZKY A NÁVŠTĚVNICKÉHO STŘEDISKA OLŠINA. Trasa, která se stala ihned po svém otevření jedním z nejpopulárnějších cílů Šumavy vede lesem, loukami, mokřady a rašeliništi po povalových chodnících, ale i nad vodou, ale hlavně unikátní přírodou, která byla více než 60 let veřejnosti nepřístupná. Více o stezce najdete ZDE.