Na naučnou stezku Olšina s průvodci

Vojenské lesy a statky zvou veřejnost na návštěvu naučné stezky Olšina v doprovodu přírodovědců a lesních pedagogů VLS. Akce se odehraje ve čtvrtek 20. srpna 2020.

Vedle návštěvy stezky bude součástí akce v areálu Vojenských lesů a statků u Olšiny také doprovodný program v rekreačním zařízení Olšina, návštěvnickém středisku i v Rybářské baště Olšina, který návštěvníkům přiblíží přírodu v okolí stezky, ale také historii regionu.
Program je zdarma, počet účastníků je však omezen na 25 osob.
Délka programu bude cca 5 hodin včetně vycházky po Naučné stezce Olšina, polovina tohoto času je vyhrazena pro vycházku na stezce (možná kratší varianta - návrat zpět individuálně):

Program:
9:00
Zahájení - Rekreační zařízení Olšina

9:15 - 10:15
Prezentace „Rostliny a živočichové mokřadů v okolí Olšiny - Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D. (povídání o mokřadech a vlhkých loukách, flóře a fauně)

10:15 - 10:30
Přestávka a přesun do Návštěvnického střediska Olšina

10:30 - 11:00
Prohlídka expozice v Návštěvnickém středisku Olšina

11:00 - 14:00
Vycházka po Naučné stezce Olšina zakončená komentovanou prohlídkou v Rybářské baště Olšina - Ing. Pavlína Hakrová, Ph.D., Bc. Růžena Heřmánková (ukázka rostlin, živočichů a mokřadů vyskytujících se v okolí Olšiny, historie rybářství, lesnictví a starých řemesel v okolí Olšiny)

Přihlášky: e-mailem daniela.ruzkova@vls.cz, tel: +420 703 865 790