VLS nabízejí slevy u poplatkových lovů v největší ucelené honitbě Hradiště

Lovecký doprovod zdarma, možnost lovu netrofejové a holé zvěře bez doposud platné podmínky předchozího lovu trofejové zvěře a také slevy u lovů na jelena siku japonského. To jsou benefity, které aktuálně nabízejí Vojenské lesy a statky v největší ucelené honitbě Hradiště, rozprostírající se na 35 tisících hektarech v západočeských Doupovských horách.

Zvýhodněná nabídka do honitby, která se rozprostírá převážně v unikátní přírodní lokalitě na území stejnojmenného vojenského újezdu, platí do odvolání pro zájemce o poplatkové lovy v aktuální lovecké sezóně. Bez omezení tak divize Karlovy Vary, která zde myslivecky hospodaří, nebude hostům účtovat jakékoliv ceníkové poplatky za lovecký doprovod včetně víkendových a svátečních příplatků. Nově v honitbě Hradiště také neplatí podmínka, že lov netrofejové a holé zvěře je podmíněn předchozím poplatkovým lovem na trofejovou zvěř. Karlovarští myslivečtí správci k tomu nabízejí také slevy u lovů laně a koloucha jelena siky japonského.

Pro bližší informace můžete kontaktovat vedoucího pracovníka myslivosti divize Karlovy Vary Jaroslava Bergmana, tel.: +420 739 485 268, e-mail: jaroslav.bergman@vls.cz.

Slevy poplatkových lovů v honitbě Hradiště
od 29. října 2020

Laň jelena siky japonského: sleva z ceníkové ceny z 1500,- na 1000,- Kč
Kolouch jelena siky japonského: sleva z ceníkové ceny z 1000,- na 800,- Kč
• Lovecké doprovody zdarma (Sleva 500,- až 3000,- Kč)
• Lov netrofejové a holé zvěře bez předchozího lovu trofejové zvěře (zrušena podmínka, že jde pouze o doplňkový lov k poplatkovým lovům trofejové zvěře.

Slevy a výjimky platí z platného Ceníku poplatkových lovů na sezónu 2020-2021 (ke stažení níže)

Hradiště je s výměrou více než 35 000 hektarů jednou z největších ucelených honiteb v Evropě. Je tvořena lesními porosty, plochami střelnic, zemědělsky využívanými pozemky a vodními plochami. Lovnými druhy spárkaté zvěře zde jsou jelen evropský, sika japonský, srnec obecný, prase divoké, muflon a daněk skvrnitý.
Vstup a vjezd do honitby na pozemcích určených k obraně státu je možný pouze s vydáním příslušného povolení a poplatkový lov je prováděn za doprovodu pracovníků VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary.
Více k myslivosti v honitbě Hradiště ZDE.