VLS spustily poptávkový systém na lesnické práce do roku 2024, hlásit se do něj mohou firmy i živnostníci

VLS spustily poptávku na lesnické služby v rámci čtyř tzv. dynamických nákupních systémů. V rámci systému, který je otevřen jak živnostníkům, tak i firmám, bude státní podnik poptávat služby v oblasti výroby dříví (těžby, manipulace, přibližování) jak standardní, tak harvestorovou technologií, dále pak v oblasti přepravy dříví a také v pěstební činnosti a to do konce roku 2024.

Provoz dynamického nákupního systému běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci tendrů zde budou VLS až do roku 2024 poptávat služby menšího i většího rozsahu v jednotlivých regionech, kde působí, v oblasti výroby dříví (těžby, manipulace, přibližování) jak standardními, tak harvestorovou technologií. Ale také na přepravu dříví a také na práce v pěstební činnosti.

"Oproti roku 2020, kdy jsme si ověřili výhody tohoto systému, plánujeme rozšířit poptávku služeb také o zajištění některých pěstební činností v podnikových lesních školkách," doplnil výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Informace k jednotlivým dynamickým nákupním systémům najdou zájemci na profilu zadavatele v elektronickém nástroji EVEZA:

Pro pěstební činnost ZDE

Pro těžební činnost bez harvestorové technologie ZDE

Pro výrobu dříví harvestorovou technologií ZDE

Pro přepravu dříví ZDE

Pro podávání žádostí o účast (prokázání kvalifikace) musí být dodavatel bezúplatně zaregistrován na profilu zadavatele EVEZA(www.eveza.cz). Pokud dodavatel již dříve tuto registraci v elektronickém nástroji EVEZA s ověřením autenticity provedl (a to např. i ve vztahu k jiným zadavatelům), nemusí se již registrovat.