Střecha ředitelství Vojenských lesů se zazelená

Střecha ředitelství státního podniku Vojenské lesy a statky v pražských Dejvicích by se měla v dohledné době „zazelenat.“ Vojenské lesy a statky připravily projekt, jenž plochou střechu hlavní budovy v pražských Dejvicích pokryje vegetací, která přispěje mimo jiné ke zlepšení životního prostředí v lokalitě.

„Od vegetační střechy si slibujeme, že lépe zadrží a omezí odtok srážkové vody, zlepší mikroklima lokality a sníží prašnost. Zároveň bude plnit estetickou funkci a v rámci stavby dojde k rekonstrukci střešního pláště budovy. Na místo stávající šedé povlakové krytiny bude konstrukci tvořit zelená střecha schovaná za stávající atikou,“ vysvětlil Petr Šindelář z oddělení investic VLS.
Zelenou střechu bude tvořit soustava střešních kazet, které budou osázeny min 7. druhy rozchodníku na každé kazetě. Rozchodník je nízkonákladová, nízkoúdržbová skladba vegetace s nenáročnými rostlinami, které jsou pro bezproblémový růst na takovémto stanovišti přírodou přímo uzpůsobeny.
Vegetace má na dejvickém ředitelství VLS v ulici Pod Juliskou pokrýt plochu větší než 600 metrů čtverečních. Takováto rozloha dokáže zadržet ročně až 3 tuny CO2 a k tomu 120 kilogramů prachových částic.
V současné době se připravuje zadávací dokumentace a státní podnik počítá, že zelená střecha na budově ředitelství v Praze bude vybudována s finanční podporou z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
„Projekt je s ohledem na dotační podporu ekonomicky výhodný, především však je to příspěvek ke zlepšení životního prostředí této městské lokality v české metropoli, kde působíme a pracujeme. Jde o další reálný důkaz vysoké společenské zodpovědnosti našeho podniku,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.

Výhody zelených střech
Prodlužují životnost - zelené střechy prodlužují životnost střešního pláště až 3krát. Chrání před mechanickým poškozením, UV zářením a vysokými teplotami.
Spoří energie - zelené střechy snižují spotřebu energie na vytápění až o 25 % a na klimatizaci až o 75 %.
Tlumí hluk - zelená střecha účinně pohlcuje městský hluk a rozbíjí jeho šíření lokalitou, zamezuje odrazům.
Omezují efekt městských tepelných ostrovů - zelené střechy snižují teplotu vzduchu v přehřátých městech. Teplota tradiční střechy může být až o 40 °C vyšší než střechy zelené.
Zadržují vodu z přívalových dešťů - kanalizace je v létě vytížena o 70-95 % méně.
Snižují množství CO2 - 1 m2 zelené střechy dokáže pohltit až 5 kg CO2 ročně.
Čistí ovzduší - 1 m2 zelené střechy zachytí až 0,2 kg prachových částic ze vzduchu ročně