Stezka Olšina vyhrála hlasování veřejnosti o dřevěnou stavbu roku

Dřevěnou stavbou roku je podle hlasování veřejnosti nová naučná stezka, kterou na šumavské Olšině o loňských prázdninách otevřely Vojenské lesy a statky ČR. Pro Olšinu se vyslovila bezmála polovina všech účastníků hlasování.

Vyplývá to z výsledků této prestižní architektonické soutěže staveb z obnovitelných zdrojů, které dnes zveřejnila Nadace dřevo pro život. Turistická okružní trasa plná zajímavých prvků vedoucí převážně po povalových chodnících mokřady a rašeliništi v CHKO Šumava a evropsky významné lokalitě Ptačí oblast Boletice, soutěžila v kategorii Velké dřevěné konstrukce.
„Ocenění v této prestižní soutěži si velmi vážíme. Vítězství u veřejnosti nás těší o to více, že jde o trasu určenou právě návštěvníkům, které provází šumavskou přírodou, jež byla po desetiletí veřejnosti nepřístupná. Jsme rádi, že se mimořádná návštěvnost z prvních měsíců provozu stezky promítla pozitivně do sympatií veřejnosti. Navíc, celý sedmikilometrový okruh je mimořádný i tím, že na této stavbě totálně dominují materiály z trvale udržitelných obnovitelných zdrojů, především dubové a akátové dřevo, které byly použity způsobem, aby stavba maximálně souzněla s okolní přírodou,“ přivítal vítězství ředitel VLS Petr Král.

Sedm kilometrů loukami lesy, mokřady, rašeliništi i nad vodou

7322 metrů dlouhá trasa vedoucí po souši, ale především po povalových chodnících mokřady i nad vodní hladinou představuje návštěvníkům unikátní přírodní oblast kolem 600 let starého rybníka, která se teprve v roce 2016 otevřela veřejnosti po optimalizací vojenského újezdu Boletice. Vzhledem k tomu, že lokalitou doposud zatím nevedla žádná turistická trasa, otevírá stezka veřejnosti šumavskou přírodu, již po desetiletí znali jen lesníci VLS a přírodovědci.

Stezka plná překvapení

Na toho, kdo se na Olšinu vydá, čeká unikátní trasa plná naučných informačních prvků - od infotabulí až po otisky stop zvířat v železných pražcích na stezce. „K naučné stezce jsme přistoupili netradičně a hledali jsme nová řešení, která zapadnou do místní přírody a budou lákadlem pro návštěvníky. Dřevěná stezka je doplněna o místa k zastavení a o vyhlídky, kterým jsme vdechli netradičnost. Na stezce natrefíme na plovoucí molo, most inspirovaný bobří hrází, loďku, která nás přepraví na molo doprostřed rybníka, vyhlídku tvořenou pouze žebříkem, budku pro ptáky lidské velikosti, ptačí hnízdo a spoustu dalších zajímavostí,“ popsal projekt jeho spoluautor Vojtěch Rýzner ze studia Reaktor.

„Ráj“ pro ornitology

Rybník Olšina je součástí chráněné krajinné oblasti Šumava, jeho okolí je vyhlášeno přírodní památkou. A část trasy návštěvníky zavede také do okrajových částí evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice. Toto území chráněné v rámci evropské soustavy Natura 200 o rozloze přesahující 23 tisíc hektarů je domovem 136 druhů ptáků, mezi nimi 53 zvláště chráněných druhů a 66 druhů z Červeného seznamu ptáků České republiky.
Podrobné informace o návštěvnickém středisku a naučné stezce i aktuality jsou návštěvníkům k dispozici na webových stránkách projektu na www.vls.cz/cs/naucna-stezka-olsina.

Stezka se aktuálně „ladí“ na novou sezónu

V polovině dubna 2021 se trasa veřejnosti na dva měsíce uzavřela. Vojenské lesy a statky se totiž před letošní hlavní sezónou rozhodly na základě vyhodnocení té předchozí „doladit“ celou trasu První rok stezky totiž ukázal, že nečekanou vysokou návštěvností v kombinaci s vyšší srážkovou činností v roce 2020 došlo k degradaci některých úseků trasy, především v místech, kde vede běžným terénem po „haťových“ chodnících. Na stezce se místy začala objevovat bahenní pole a docházelo k poškození okolí návštěvníky, kteří se je snažili obejít. Nejpozději do poloviny června, kdy se okruh kolem šumavského rybníka opět otevře veřejnosti, tak zde přibyde dalších více než 670 metrů dřevěných povalových chodníků.
„Jde vlastně o optimalizaci stezky na základě zkušeností z první sezóny provozu tak, aby stavba ideálně respektovala zájmy návštěvníků i požadavky ochrany unikátní přírody v lokalitě. Věřím, že až za pár týdnů otevřeme doplněnou trasu, bude se veřejnosti líbit ještě více“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.