Zaměstnanci VLS vysázeli javorovou alej podél šumavské cyklotrasy na Maňávce

Podél cyklostezky z Maňávky na PIhlov u Horní Plané, která spojuje obce na Českokrumlovsku s oblíbenými cyklotrasami v Národním parku Šumava, roste nová alej stromů. První říjnový víkend je zde vysázeli zaměstnanci ředitelství divize Vojenských lesů a statků ČR (VLS) v Horní Plané společně s kolegy ze zemědělské správy Květušín.

Třiadvacet javorů nově lemuje otevřený úsek cyklostezky. Až povyrostou, budou poskytovat cyklistům i chodcům na trase stín. „Vojenské lesy a statky jsou komplexním hospodářem v této lokalitě. Vedle ekonomických cílů proto vnímáme jako svůj úkol také péči o krajinu. Stromy mámě vypěstovány z vlastních zdrojů. Doufám, že tento nový krajinotvorný prvek ocení jak dnešní návštěvníci, tak především budoucí generace,“ řekl ředitel divize VLS Horní Planá Michal Frnoch, který se sázení osobně účastnil s ředitelem zemědělské divize podniku Jaroslavem Kratochvílem. .
Díky metodickému vedení provozního technika Zdeňka Kality i přípravě jamek a nářadí, které zajistila divizní správa služeb, ale i krásnému slunečnému počasí a pracovnímu nasazení zaměstnanců byla za dopoledne alej vysázena. Kmeny vysazených stromů byly opatřeny potřebnou ochranou a jsou zajištěny kůly proti vyvrácení.