Stezka k Odře vyhrála environmentální ceny Olomouckého kraje

VLS se staly vítězem korporátní části letošního udílení Cen Olomouckého kraje za přínos k ochraně životního prostředí. Soutěž vyhrály s projektem naučné stezky k prameni Odry ve vojenském újezdu Libavá, který byl spojen se stabilizací prameniště tohoto významného evropského toku v Oderských vrších. Ocenění převzal na galavečeru ve středu 20. října Jaroslav Nerad, ředitel divize VLS Lipník nad Bečvou, jejíž zaměstnanci projekt vlastními silami zrealizovali.

Stovky metrů nových povalových chodníků, které návštěvníky vedou podmočenou olšovou nivou k obnovenému hornímu prameni Odry i k vyčištěnému a upravenému tzv. dolnímu prameni nové informační tabule o významu tohoto evropského toku i regionu. A také nové lavičky i další mobiliář. To je v kostce naučná stezka k prameni Odry, která vede z obce Kozlov do vojenského újezdu Libavá. Veřejnosti je přístupná o víkendech a svátcích, kdy neprobíhá výcvik armády a Vojenské lesy a statky ji zde otevřely na přelomu loňského a letošního roku
Vedle návštěvnické infrastruktury v rámci projektu ale lesníci především vyčistili a revitalizovali tzv. horní pramen, obnovy se dočkal také dolní pramen krytý přístřeškem.
„Hlavním cílem byla především stabilizace vodního režimu v této oblasti, tak aby bylo prameniště tohoto významného evropského toku zachováno a nedošlo k jeho ohrožení v podmínkách vyvolaných změnami počasí v posledních letech. Jako lesní hospodáři jsme si vědomi významu lesních ekosystémů pro stabilitu vodního režimu v krajině. A spojit tyto kroky se zvýšením důstojnosti tohoto místa, o které projevuje každoročně zájem stále více návštěvníků, i s osvětou o přírodním významu celé lokality Oderských vrchů, nám přišlo jako dobrý nápad,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.
Pramen Odry se dříve nacházel ve vzrostlém smrkovém lese, který Vojenské lesy po eskalaci kůrovcové kalamity nahradily novou druhově pestrou výsadbou.
Naučnou stezku vybudovaly Vojenské lesy vlastními silami s nasazením zaměstnanců státního podniku.
Hlavní korporátní cenu Olomouckého kraje za významný počin v ochraně životního prostředí převzal ve středu večer na vyhlášení ředitel divize VLS Lipník nad Bečvou Jaroslav Nerad. Druhé místo za svůj projekt převzala CHKO Litovelské Pomoraví, třetí skončily Technické služby města Přerov.
Zvláštního ocenění se na večeru dostalo také bývalému řediteli lipnické divize VLS Petru Skočdopolemu. Lesník, který letos náhle zemřel ve věku nedožitých 50ti let, získal in memoriam Cenu veřejnosti za přínos v oblasti životního prostředí 2021.