Novým ředitelem VLS je Roman Vohradský, dosavadní šéf divize v Mimoni

Ministryně obrany Jana Černochová jmenovala ve středu nového ředitele státního podniku Vojenské lesy a statky. Servisní organizaci ozbrojených sil, která hospodaří v lokalitách se strategickým významem pro obranu státu, povede dosavadní ředitel lesnické divize Mimoň Roman Vohradský, který ve výběrovém řízení od odborné komise získal nejvyšší počet bodů

Před jmenováním do funkce ředitele státního podniku Roman Vohradský absolvoval v souladu s nominačním zákonem pohovor před Výborem pro personální nominace při Úřadu vlády, který jej do funkce doporučil.

„Jsem ráda, že výběrová komise vybrala velice zkušeného člověka, který má bohaté zkušenosti nejen s lesnictvím, ale zná i samotný státní podnik Vojenské lesy a statky, orientuje se v dalších servisních činnostech, které tato organizace pro Armádu ČR zajišťuje, a je zárukou jeho dalšího rozvoje,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

„Chci podnik udržet v černých číslech, jednou z hlavních priorit pro mne bude zastavení šíření kůrovcové kalamity a obnova zasažených lokalit druhově pestrými porosty, které podobnému kalamitnímu stavu budou odolávat. Chci dále rozvíjet projekty na zadržování vody v krajině i servisní činnosti, které zajišťujeme pro resort obrany,“ nastínil své hlavní cíle Roman Vohradský.

Roman Vohradský pochází z tradiční lesnické rodiny, vystudoval střední lesnickou školu v Písku, absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze a pracoval v minulosti na řadě pozic jak ve Vojenských lesích a statcích ČR, tak i v Lesích ČR a na ministerstvu zemědělství. Od roku 2015 je ředitelem divize VLS ČR Mimoň, s.p.

VLS ČR do prosince 2021 vedl Petr Král, který byl odvolán kvůli nevýhodné směně pozemků mezi VLS ČR a Lesy ČR připravené narychlo bez odborných analýz minulou vládou, nový kabinet ji zrušil.
Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem založeným jako servisní organizace ministerstva obrany v období první republiky. Hospodaří ve vojenských újezdech a dalších lokalitách se strategickým významem pro obranu státu na celkové rozloze 126 tisíc hektarů. Vedle lesnictví a myslivosti se VLS věnují také rybářství i ekologickému zemědělství, podnik také zajišťuje strážní službu a další servisní činnosti pro ozbrojené složky.