Nový semenný sad na Královéhradecku zajistí ročně milion sazenic borovice na obnovu lesů v Ralsku

Semenný sad, který před šesti lety založily Vojenské lesy a statky ČR (VLS) u Chlumce nad Cidlinou na Královéhradecku, byl uznán jako „zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu.“ Na 650 vybraných geneticky výjimečných klonovaných jedincích borovice lesní tak bude každoročně zdrojem semen pro vypěstování milionu sazenic borovice. Ty budou sloužit k obnově vojenských lesů především v severočeském Ralsku.

Sad s bezmála sedmi stovkami borovic, který roste u Chlumce nad Cidlinou, je vlastně ve zdejší krajině cizorodým prvkem. Lokalitu v Polabí, kde v nejbližším okolí borovice nenajdete, si lesníci VLS vybrali záměrně, aby zde mohli s minimalizací vlivu vnějšího opylení křížit nejkvalitnější jedince původem ze severočeského Ralska.
„Tady se vzájemně kříží klony fenotypově nejlepších borovic z oblasti Ralska. Celý projekt započal tak, že jsme vybrali téměř osmdesát nejkvalitnějších jedinců borovice lesní v Ralsku, posbírali z nich rouby, v roce 2014 naroubovali, a vypěstovali tříleté roubovance, které jsme na podzim 2016 vysadili sto kilometrů daleko do krajiny, kde je minimální riziko nežádoucího přenosu pylu z okolí. Vlastně jsme ty jedince vytrhli z jejich prostředí a zasadili do krajiny, kde je minimalizována jiná interakce, než vzájemná mezi sebou. Cílem je získat osivo vysoké genetické kvality a známého původu pro výrobu sadebního materiálu,“ popisuje vedoucí lesní výroby VLS Pavel Češka.
Celkem bylo u Chlumce nad Cidlinou vysazeno 666 roubovanců, z nichž se uchytila drtivé většina, díky čemuž lesníci VLS očekávají úrodu z 650 jedinců. Semenný sad založily Vojenské lesy v roce 2016, nyní po šesti letech získal projekt zelenou pro sběr semenného materiálu.
„Zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou v České republice upravovány poměrně přísnými legislativními podmínkami. Semenný sad lze uznat ke sběru osiva až v okamžiku, kdy se na plodnosti v sadu podílí více než 50 procent klonů. V tomto případě plodilo letos 68 klonů z celkových 73, tj. 93 procent.,“ vysvětlil Pavel Češka.
„Vojenské lesy a statky ročně ve svých lesních školkách vyprodukují na devět milionů sazenic lesních dřevin, které slouží k obnově lesů, v nichž hospodaříme. V normálních letech bez nadměrných kalamitních těžeb tak jsme v produkci sazenic pro obnovu soběstační. Nový semenný sad v Chlumci nad Cidlinou nám dává do budoucnosti strategickou jistotu, že budeme mít dostatek kvalitních sazenic borovice, především pro obnovu lesů v Ralsku, využít je však můžeme i v dalších lokalitách, kde to pravidla přenosu reprodukčního materiálu umožňují,“ dodal ředitel VLS Roman Vohradský.
Z 650 jedinců posbírají lesníci VLS v budoucnu při plné plodnosti ročně minimálně jednu tunu borových šišek, z nichž získají 30 kilogramů osiva. Z něj pak vypěstují přibližně jeden milion sazenic borovice lesní. Ty se v drtivé většině případů vrátí zpět do sto kilometrů vzdáleného Ralska, kde je právě borovice dominantní dřevinou, která určuje ráz zdejší krajiny.