VLS slaví letos 95 let

Vojenské lesy a statky v letošním roce slaví půlkulaté výročí – 95 let své existence. Podnik, který byl založen za první republiky ministerstvem národní obrany jako Vojenské lesní podniky, vznikl v roce 1928 společně s dělostřeleckou střelnicí v Brdech a stal se specialistou na hospodaření v krajině využívané armádou.

Založení Vojenských lesních podniků navazovalo na formování nových ozbrojených složek mladé demokracie o vzniku Československé republiky. Těm státní podnik z resortu obrany poskytoval servis až do druhé světové války. Po válce byl přejmenován na Vojenské lesy a statky a výrazně rozšířil svoji činnost v souvislosti se vznikem nových vojenských újezdů v Česku, na Moravě i na Slovensku. Po rozdělení Československa na počátku 90. let a zániku vojenského újezdu Sušice, se podoba VLS ustálila do dnešní podoby. Podnik spravuje šest rozsáhlých lokalit, z nichž čtyři jsou v Čechách a dvě na Moravě, které slouží výcviku Armády ČR i aliančních spojenců, nebo mají strategický význam pro obranu státu. Tím jsou VLS druhým největším lesním hospodářem v Česku. Vedle lesnictví se však podnik věnuje také ekologickému zemědělství, myslivosti a rybářství, poskytuje také resortu obrany celou řadu dalších servisních služeb – od ostrahy a uklidu objektů, přes údržbu cvičišť, až po udržby a opravy vojenských komunikací.

Lokality ve správě VLS přitom patří k nejzachovalejším lesním celkům nejen v ČR ale i v kontextu Evropy. „Vojenské újezdy jsou domovem celé řady živočichů i rostlin, které v běžné kulturní krajině nenajdete. To vše je výsledkem 95ti let naší správy – výsledkem práce pěti generací lesníků VLS,“ dodal ředitel VLS Roman Vohradský.

Podívejte se na „průlet“ historií VLS v krátkém videu: