Oslavy lesa na Floře: Uprostřed Olomouce se pásl zubr i jelen

Pasoucí se jelen na pažitu Smetanových sadů uprostřed krajského města vítal o víkendu návštěvníky Flory Olomouc. Vojenské lesy a statky ČR se zde jako tradiční partner Dnů lesa na mezinárodní květinové a zahradnické výstavě prezentovali aplikací rozšířené reality " S námi vám zvěř neuteče." Návštěvníkům také přiblížili práci v lese.

Koncem prvního říjnového týdne a první víkendový den mohli návštěvníci Smetanových sadů v Olomouci narazit na stánek VLS z lesnické divize v Lipníku nad Bečvou, kteří se spolu s ostatními lesními pedagogy olomouckého kraje stali součástí Oslav lesa na Floře.
VLS letos návštěvníkům přiblížily problematiku těžby a přibližování dřeva z lesního porostu. Děti i dospělí se postupně seznámili s pomůckami dřevorubce, bezpečnostními prvky motorové pily a veškerou lesní technikou, která má s těžbou a přibližováním něco společného.
A kdo má v lese raději zvířátka, toho ohromila nová aplikace VLS s rozšířenou realitou „S námi vám zvěř neuteče,“ která návštěvníkům umožnila prohlédnout si a vyfotografovat některé druhy zvěře přímo v prostředí jednoho z hlavních parků krajského města.
V pátek zde Oslavy lesa navštívilo přes 800 dětí z 29 škol olomouckého kraje v doprovodu více než stovky pedagogů. Každá škola jako vstupenku na tuto akci vytvořila plakát na téma „Odkud se bere nový les?“. Barevná dílka pak zdobila okolí info stánku i během dalšího dne.
Mimořádnou sobotní účast pak mělo určitě na svědomí krásné počasí. Podle odhadu do sadů přilákalo asi 4 tisíce lidí. Sedm stovek z dětských návštěvníků pak odevzdalo lístek za plnění úkolů na jednotlivých stanovištích to tomboly.
„Jsme rádi, že se touto cestou můžeme představit široké veřejnosti a potkat se s kolegy z jiných organizací, kteří se také věnují osvětě lesnictví,“ doplnila lesní pedagožka divize VLS Lipník nad Bečvou Romana Klevarová.