Hořovice

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd, v bývalém vojenském újezdu Brdy (LS Jince, Obecnice, Mirošov, Strašice, Nepomuk). Dále divize spravuje i odloučené lesní hospodářské celky Nouzov (sestávající ze tří částí Beroun, Poteplí, Obora) a Háje (odloučené menší lesní celky na území Plzeňského kraje).

Bývalý vojenský újezd Brdy se rozkládá cca 70 km jihozápadně od Prahy. Lesy v působnosti divize Hořovice přísluší do přírodních lesních oblastí Brdská vrchovina (převládá s rozlohou cca 25 tis. ha lesní půdy), Křivoklátsko, Rakovnicko-kladenská pahorkatina a Západočeská pahorkatina.

Od 1. ledna 2016 byl výcvikový prostor na Brdech zrušen a nařízením vlády byla na ploše 345 čtverečních kilometrů vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy.

Kontakty

Rádi odpovíme na vaše dotazy. V případě emailu předpokládáme vyřízení zpravidla do 24 hodin ode dne doručení.

Jince

Neřežín 72
267 62 Komárov
Ing. Kamil Solar
Tel.: +420 739 547 515
E-mail: kamil.solar@vls.cz

Ukázat na mapě

Obecnice

Obecnice 274
262 21 Obecnice
Ing. Václav Pernegr
Tel.: +420 954 001 121
E-mail: vaclav.pernegr@vls.cz

Ukázat na mapě

Nepomuk

Nepomuk 43
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Ladislav Varvařovský
Tel.: +420 739 485 206
E-mail: ladislav.varvarovsky@vls.cz

Ukázat na mapě

Mirošov

K lesní správě 193
338 43 Mirošov
Ing. Tomáš Třeský
Tel.: +420 954 001 142
E-mail: tomas.tresky@vls.cz

Ukázat na mapě

Nouzov

Malé Kyšice 81
273 51 Unhošť
Ing. Jiří Knížek
Tel.: +420 732 481 243
E-mail: jiri.knizek@vls.cz

Ukázat na mapě

Strašice

Strašice 171
338 45 Strašice
Ing. Tomáš Ondrouch
Tel.: +420 735 749 916
E-mail: tomas.ondrouch@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa služeb Mirošov

K lesní správě 193
338 43 Mirošov
Ing. Jan Sýkora
Tel.: +420 603 363 338
E-mail: jan.sykora@vls.cz

Ukázat na mapě

Kontakt:
Jaroslav Bláha
Tel.: +420 954 001 933, +420 604 474109
E-mail: j.blaha@vls.cz

Všeobecné podmínky

- poplatkový odstřel je prováděn za doprovodu pracovníků divize
- divize organizuje individuální poplatkový lov trofejové i holé zvěře askupinové lovy na spárkatou zvěř
- z důvodu omezené kapacity průvodců je nutné předem domluvit termín lovu sodpovědným pracovníkem divize
- poplatkový odstřel se řídí pravidly průběrného odstřelu zvěře vydaných prodivizi Hořovice
- dopravu lze zajistit vlastními dopravními prostředky nebo za poplatek automobily loveckých průvodců
- kvalita lesní dopravní sítě umožňuje použití osobního automobilu

HONITBY

Honitba Brdy je největší ze čtyř vlastních honiteb o rozloze 25 665 ha. Její hranice se z převážné části shoduje s hranicí bývalého vojenského újezdu Brdy. V honitbě je normovanou zvěří jelen evropský, srnec obecný a prase divoké. Dále se ve zbytkové populaci vyskytuje muflon evropský a v posledních letech se začal objevovat i daněk skvrnitý.
Honitba Nouzov je druhou vlastní honitbou o výměře 2 229 ha. Honitba se nachází v okolí křivoklátských lesů mezi městy Unhošť a Nižbor. V honitbě je normovanou zvěří jelen evropský, srnec obecný a prase divoké. Okrajově lze spatřit sika japonský.
Honitba Drnek je třetí vlastní honitbou na LS Nouzov na části Drnek o rozloze 1 532 ha. Nachází se mezi Kladnem a Slaným. V honitbě je normovanou zvěří srnec obecný a prase divoké. Tato honitba je především vhodná pro zájemce o lov srnčí zvěře, kde lze ulovit kvalitní srnčí trofeje.
Honitba Beroun –Záhořany je poslední honitbou o výměře 630 ha, která je honitbou společenstevní, kde má divize Hořovice většinovou výměru. Nachází se mezi městy Beroun, Nižbor a Králův Dvůr. V honitbě je normovanou zvěří pouze srnec obecný.

Divize organizuje ve všech svých honitbách společné poplatkové lovy na černou zvěř a holou zvěř.

Poskytujeme též možnost lovu zvěře holé a zvěře černé formou dlouhodobých povolenek. Počet těchto povolenek je kapacitně omezen.

Ceník lovu 2024 - 2025 si můžete stáhnout zde.

Brdy jsou po zrušení vojenského prostoru a vyhlášení CHKO v roce 2016 přírodní lokalitou s dynamickým rozvojem turistického ruchu. Každoročně zde vznikne několik kilometrů turistických i cyklistických tras, několik naučných stezek zde připravily také Vojenské lesy a statky.

Turistické trasy

Lesnická naučná stezka Klobouček - 7 km, pěší, těžká obtížnost
Sedm set a pět metrů vysoký vrch Klobouček na středočeské straně středních Brd nevybraly Vojenské lesy a statky pro lesnickou naučnou stezku náhodou. Její trasa totiž vede mimořádně cennými lesními porosty. Lokalita pod Kloboučkem je tvořena lesy s relativně přirozenou dřevinnou skladbou - lesy, které jsou věkově i prostorově rozmanité - a pro svůj charakter byly v roce 2023 vyhlášeny Přírodní památkou. Stezka začíná i končí u záchytného parkoviště pro návštěvníky v Obecnici. Zdolání stezky vycházkovým tempem se zastávkami trvá asi 2,5 hodiny. Pro rodiny s malými dětmi či pro fyzicky méně zdatné návštěvníky však stezka nabízí malou variantu zkratkou mezi zastavením č. 4 a 8. Ta měří jen 4,5 kilometru.Zastavení nabízejí základní informace o Brdech, státním podniku, který zde hospodaří již od první republiky, vše o dřevinné skladbě zdejšího lesa, stejně jako i o květeně. Další panely přináší podrobné informace o zvěři či myslivosti. Samostatná kapitola je pak věnována zadržování vody v krajině a tedy Brdům jako strategické zásobárně vody pro široké okolí.
Na stezce Klobouček VLS nasadily v roce 2023 v pilotním provozu program rozšířené reality "S námi Vám zvěř neuteče." S pomocí mobilní aplikace, která je ke stažení zdarma, se tak návštěvníkům na vybraných bodech v lese zobrazí jelen lesní, liška nebo sova Puštík obecný. Rozšířená realita umožňuje pořídit se zvířetem fotografii přímo na místě, nebo si ho virtuálně pohladit.

Návštěvnická centra

Informační centrum Obecnice
Otevřeno červenec – srpen, denně od 9.00 do 17.00
září – červen, pátek až neděle od 9.00 do 15.00.
Kontakt: Ing. Lucie Lenghartová, tel.: +420 737 658 407, e-mail: lucie.lenghartova@vls.cz
V roce 2023 otevřely VLS v historické budově své lesní správy v Obecnici renovované návštěvnické středisko, využívající nejmodernější informační technologie (aplikace rozšířené reality "S námi Vám zvěř neuteče" zobrazující lesní zvěř) i tradiční edukativně - zábavné prvky. Turisté tu mimo praktických informací o CHKO Brdy načerpají vědomosti o zdejší přírodě a architektuře. Vedle servisu pro návštěvníky, kteří vyrážejí do Brd individuálně, zde mohou školní kolektivy využít programy lesní pedagogiky. Infocentrum tematicky navazuje na naučnou stezku Klobouček, která začíná jen o několik desítek metrů dále.

Návštěvnický areál na Třech Trubkách s Domem přírody Brd
Otevřeno duben - září, denně mimo pondělí od 10.00 – 11.00 a od 13.00 - 16.00 hodin,
říjen-březen ve středu od 13.00 do 16.00, a v sobotu a neděli od 10.00 – 11.00 a od 13.00 - 16.00 hodin.

V létě 2023 Vojenské lesy otevřely veřejnosti první část nového naučně-zábavného návštěvnického centra v areálu legendárního zámečku Tři Trubky v srdci brdských hvozdů. Jeho součástí je Dům přírody Brd, jehož stálá vnitřní expozice vznikla ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a Muzeem středních Brd. Centrum VLS na Třech Trubkách také nabízí venkovní edukativně-zábavný areál, a během podzimu 2023 z něj povede nový okruh po stopách armádní historie Brd, kterou státní podnik představuje s využitím aplikace rozšířené reality "Divočina v srdci Čech." Moderní informační technologie pro chytré mobilní telefony využijí návštěvníci také v třitrubeckém areálu, kde je nainstalovaná aplikace rozšířené reality "S námi Vám zvěř neuteče," díky které si návštěvníci budou moci pohladit brdského jelena, lišku či sovu.
Na Tři Trubky volně navazuje další zrekonstruovaná památka, tentokrát technického charakteru – vodní elektrárna z 19. století. Ta ještě za války zásobovala energií zámek a hospodářské objekty.

Cyklotrasy

1. cyklotrasa 2251 Dobřív - Skořice 5 km
2. cyklotrasa 2252 Zaječov - Strašice 11 km
3. cyklotrasa 2273 Trokavec - Vranovice 20 km
4. cyklotrasa 2274 Červený vrch, rozc. - Věsín 4 km
5. cyklotrasa 2275 Teslíny - Václavka, rozc. 3 km
6. cyklotrasa 8190 Bohutín - Rožmitál p. T. 5 km
7. cyklotrasa 8198 Láz - Obecnice 9,5 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) ke stezkám

Orlov - konečná autobusu
Láz - bývalý lom u pily
Nepomuk - konečná zastávka autobusu
Dobřív - parkoviště u státní silnice "U Floriana"
Strašice - u Hájkova mostu
Těně - u lesa
Felbabka - v obci u bývalých kasáren
Obecnice - u lesních školek

Mezi hospodářskými vodními plochami dominují u divize v Hořovicích Padrťské rybníky na náhorní plošině Brd. Svou nadmořskou výškou 630 metrů nad mořem jsou nejvýše položenými hospodářskými rybníky ve středních Čechách. Hořejší Padrťský rybník má výměru 115 ha, je však poměrně mělký. Tento rybník je obklopen nádhernými lesními porosty, je napájen řadou drobných lesních přítoků, což předurčuje vyšší kyselost vody. Dolejší Padrťský rybník je menší, jeho výměra je 65 ha a je napájen výtokem z Hořejšího Padrťského rybníka. Tento rybník je obklopen loukami a bezlesím, čímž připomíná více klasické jihočeské rybníky. Každoročně se loví jeden z Padrťských rybníků. Každoročněse loví jeden z Padrťských rybníků. Výlovy se pohybují od 10 do 12 tun, hlavní rybou je kapr, dále pak candát, štika, lín.

Prodej ryb z Padrťských rybníků

Sádky VLS v Mirošově u Rokycan
u Dobřívské ulice (silnice č.117) a ulice U Nádraží, 150 m od vlakového nádraží Mirošov
GPS: 49°41'51.767"N, 13°40'2.108"E

Kontaktní osoba:
Martin Zachar, technik v rybářství
Tel.: 737226 510
E-mail: martin.zachar@vls.cz

Prodejní doba:

Celoroční prodej na sádkách Mirošov, každý pátek od 13 hod. – do 16 hod.

Nabídka ryb:

- kapr
- pstruh/siven (podle aktuální nabídky)

Kuchání ryb pro zákazníky
Možnost platby platební kartou

Rybník Šavlice je využíván pro odchov násad, prodej při výlovu není možný.

Na území divize Hořovice nejsou vodní plochy určeny ke sportovnímu rybolovu.