Aktuální stav stezky: Bez obtíží. Více informací

Naučná stezka Olšina

Naučná stezka okolo rybníku Olšina Vás provede jedinečnou Šumavskou přírodou a cestou se dozvíte zajímavé informace o místní přírodě a historii.

Celková délka trasy
Celková délka trasy 7 322 metrů
Orientační čas zdolání
Orientační čas zdolání 2 – 2 ½ hodiny

Naučná stezka Olšina je turistickou trasou reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. Její velká část vede po povalových chodnících, další úseky však musíte na ní zdolat reálným přírodním terénem. Trasa je konstruována tak, aby návštěvníkům umožnila reálný kontakt s málo známým přírodním bohatstvím Národní přírodní památky Olšina, Ptačí oblastí Boletice a chráněným územím soustavy Natura 2000. Pro tuto přírodní oblast je typické, že se zde podmínky výrazně mění vlivem ročních období i aktuálního počasí. S ohledem na charakter terénu se tak nejedná o bezproblémovou „procházku“ za každého počasí. Proto je třeba brát zřetel na aktuální podmínky, vlastní fyzickou kondici a samozřejmě zvolit vhodnou obuv a oblečení.

Zde na stránce v záhlaví, Facebooku i na přístupových cestách (Rybářská bašta Olšina, návštěvnické středisko Olšina) najdete „semafor,“ který ukazuje naše doporučení ohledně aktuálních podmínek na trase.

Vysvětlení barev u semaforu: Zelená barva - Schůdnost zcela bez obtíží, Oranžová barva - Obtížně schůdná v místech trvalého podmáčení, nutnost zvolení vhodné obuvi a outdoorového oblečení. Vyšší fyzická náročnost, Červená barva - Nedoporučujeme vstupu vlivem výjimečných klimatických podmínek, vstup na vlastní nebezpečí.

Aktuální informace získáte také na tomto kontaktu: Ruzena.Hermankova@vls.cz, nebo na recepci rekreačního zařízení Olšina, tel.: 739 485 274, 954 002 592

Podnět ke vzniku této stezky padl již dávno, teprve s otevřením Boletického vojenského újezdu veřejnosti však mohla být tato myšlenka rozpracována. Na okruh se dostaneme z nástupních míst, která byla umístěna poblíž stávající dopravní infrastruktury. Hlavním nástupním bodem je tak místo u plánovaného infocentra v rámci areálu VLS, kde také návštěvníci mohou zaparkovat svá auta a získat potřebné informace. Je zde také restaurace a možnost ubytování. Dalším doporučeným bodem pro nástup na stezku je na hráz rybníka u vlakové zastávky, kde taktéž můžeme zaparkovat. Návštěvníci stezky mohou přijet autem, lépe však vlakem, nebo pěšky po stávající turistické trase. Okruh je veřejně přístupný a část mohou navštívit i lidé s omezenou schopností pohybu.

Dětské kočárky - stezka je vhodná pro kočárky pouze zčásti. Je potřeba počítat s tím, že na trase stezky jsou mostky, schůdky, přírodní lesní terén s menšími i většími nerovnostmi (kořeny atd.). V takových místech je nutné kočárek vynést, snést nebo přenést. Při návštěvě stezky s kojenci je vhodnější volit nosítko nebo dětskou sedačku na záda.

Vozíčkáři a méně pohyblivé osoby - bezbariérovým přístupem pro vozíčkáře a méně pohyblivé osoby disponuje Návštěvnické středisko Olšina. Některé úseky naučné stezky mohou projet i vozíčkáři.

Na mapě zde se jedná o body A, H, G a F. Na hrázi rybníka v úseku „H“ je v červenci a v srpnu možné navštívit muzeum Rybářská bašta Olšina. Vstupy do jednotlivých částí expozic jsou opatřeny dřevěnými nájezdy. Otevírací doba ÚT – NE 8:30 – 15:30.

Vstup na stezku je zdarma.