Tiskové materiály

VLS ČR má dlouhodobou strategii rozvoje lesní pedagogiky v rámci společnosti do roku 2020.