Dřevosochání na Bučině

Akce pro malé i velké s tvořivými dílnami u Mattoniho rozhledny nad Kyselkou.

DŘEVOSOCHÁNÍ NA BUČINĚ

Kdy: sobota 22. dubna 2017 od 10.00 hodin

Kde: Mattoniho rozhledna na Bučině nad Ohří.

Program:

Ukázky práce dřevorubců a dřevosochařů

Tvoření z hlíny

Opékání buřtů (z vlastních zásob)

Akce se nekoná za vydatného deště.