Časopis VLS

Časopis zaměstnanců VLS přináší informace o dění v podniku, ale také odborné texty o lesnické výrobě, ochraně přírody, myslivosti i historii spravovaných území.