Brdské stromsázení 2024

Ovocné stromy byly odpradávna součástí naší krajiny, sázely se podél cest, kolem domů i v lesích. Také už Marie Terezie nechávala podél vojenských cvičišť vysazovat ovocné stromy, protože věděla, že sady a aleje jabloní, hrušní či třešní „skýtají cvičícím či přesunuvším se vojskům i pocestným pohlazení po žaludku a duši…“
Za posledních třicet let však z české krajiny zmizelo na deset milionů ovocných stromů.
Pojďte to s námi změnit. Pojďte s námi udělat brdskou krajinu pestřejší, voňavější a také chutnější... Přijďte si zasadit stromy, které budou Vaší stopou v krajině. Stopou, k níž se můžete vy i vaše děti či vnuci vracet.
Třetí ročník Brdského stromsázení bude zaměřen na počáteční fázi přeměny smrkových monokultur na bohatě prostorově a druhově strukturované lesní porosty.
V letošním roce 2024 bude stromsázení spojeno s projektem LIFE Adapt Brdy a budete tak moci přispět k přeměně lesů výsadbou bukových sazenic.

PROČ LOKALITA VELCÍ NA JINECKU?
Po druhé světové válce zmizela v důsledku rozšiřování vojenského újezdu z mapy Brd šestice obcí. Padrť, Přední a Zadní Záběhlá, Kolvín či Hrachoviště - názvy, které byly pro řadu lidí kdysi domovem, jsou dnes už jen místopisné názvy přírodních lokalit. A také šestice lip srdčitých, které zde v roce 2020 Vojenské lesy a statky vysadily. Osadu Velcí na mapě Brd stále naleznete jako součást obce Jince, stávající stavení v těsném sousedství posádkového cvičiště však leží převážně v sousedství původní vesnice, která se nacházela až za hranicí výcvikového prostoru. Ještě za první republiky zde v pětašedesáti staveních žilo na 380 obyvatel. Když se v roce 1951 rozšiřoval vojenský výcvikový prostor bylo rozhodnuto, že tato vesnice bude srovnána se zemí. A to i přes to, že po válce zde začala rozsáhlá modernizace, v rámci které byl do obce zaveden mimo jiné i telefon a zřízen obecní rozhlas.
Již během prvního ročníku Brdského stromsázení jsme si výsadbou ovocných stromů připomínali bývalá brdská sídla Padrť, a Přední i Zadní Záběhlou. Letos si proto připomeneme historii obce Velcí...

Pomozte nám a přijďte 14. září do Jinců na Brdské stromsázení!
Podívejte se do míst, která byla pro veřejnost dlouho uzavřena. Zasaďte si se svými blízkými vlastní ovocný strom, uložte polohu do mobilního telefonu, a pokud chcete, zanechejte na připravených tabulkách vzkaz příštím generacím.

Vracejte se, ochutnávejte jeho ovoce a pozorujte, jak roste s vašimi dětmi či vnuky.

A nejen na to se můžete těšit na Brdském stromsázení!
Spolu s ostatními státními podniky z rezortu Ministerstva obrany jsme pro Vás připravili nezapomenutelný celodenní program pro celou rodinu.
Uvidíte, jak se na dálku řídí robotické vozidlo z Vojenského opravárenského podniku. Utáhne více jak jednu tunu, umí kráčet po schodech a samo se vyhýbat překážkám a orientovat v prostoru… tentokrát s nákladem sazenic ovocných stromů.

Prožijete pocity pilota v křesle stíhačky, na které spolupracoval státní podnik LOM Praha.

Prohlédnete si zblízka nejnovější vybavení jineckých dělostřelců. Pobesedujete s veterány, kteří na uctění památky padlých kamarádů vysadí během Stromsázení Sad válečných veteránů.
Navštívíte naleziště trilobitů, jehož přesnou polohu vám prozradíme až přímo na místě konání akce, a zkusíte se svými ratolestmi najít „vlastního“.

Nová aplikace Vojenských lesů a statků Divočina v srdci Česka, kterou si stáhnete přímo na místě, Vás společně s virtuálním průvodcem, Lesníkem nové generace, provede na kole či pěšky místy, jež jsou spojená s vojenskou historií, a nabídne tak úplně jiný pohled na Brdy.

Prostřednictvím aplikace S NÁMI VÁM ZVĚŘ NEUTEČE pohladíte jelena, zubra, lišku či sovu. Se zvířaty se vyfotografujte a zážitek přímo z akce můžete sdílet s přáteli. Nejnápaditější fotku navečer odměníme hezkými dárky od VLS i resortních státních podniků.

Malí i velcí se mohou těšit na pestrý program připravený přímo pro tento den našimi lesními pedagogy, kteří se do Brd sjedou z celé republiky. Pro účastníky Stromsázení si připravili plno her, soutěží a vědomostních kvízů.

U každého stanoviště dostanete razítko a všichni, kteří jimi projdou, dostanou malý dárek.

Program Stromsázení budeme průběžně doplňovat na www.vls.cz a podnikových sociálních sítích.

PROGRAM BRDSKÉHO STROMSÁZENÍ 2024

Již brzy.

  • Název Velcí dnes označuje přírodní lokalitu u Jinců, kterou vede hranice posádkového cvičiště v Brdech. Ještě po druhé světové válce toto jméno představovalo pro 380 obyvatel Brd domov. Většina z pětašedesáti stavení vesnice Velcí se nacházela až za hranicí výcvikového prostoru. Obec pod Brdy vznikla během středověké kolonizace a zanikla společně s Padrtěmi, Záběhlou, Kolvínem a Hrachovištěm, když se v roce 1951 rozšiřoval vojenský výcvikový prostor. A to i přesto, že po válce zde začala rozsáhlá modernizace, v rámci které byl do obce zaveden mimo jiné i telefon a zřízen obecní rozhlas.

  • Po Zadní Záběhlé, v jejíž lokalitě probíhal první ročník Brdského stromsázení v loňském roce, tak bude Velcí další zaniklou obcí, kterou výsadba ovocných stromů bude připomínat.

  • HLAVNÍ PROGRAM Velcí (mapa ročníku 2023 zde)

Dobrou náladu, pevné obutí, pláštěnky proti případnému dešti, svého psího kamaráda a případně jízdní kola, neboť Brdské stromsázení lze spojit s krásným cyklovýletem. Sazenice a potřebné nářadí dostanete v místě výsadby. Na Velcí se budou také prodávat místní buřty na oheň a speciality z brdské zvěřiny

Samotné sázení stromů se odehraje v lokalitě zaniklé obce Velcí v těsném sousedství Posádkového cvičiště Jince a Mlýnského rybníku u Jinců. Zde proběhne samotné sázení i doprovodný program.

AUTEM: HLAVNÍ PARKOVIŠTĚ BRDSKÉHO STROMSÁZENÍ

Parkoviště jsme umístili do lokality bezprostřední blízkosti akce u Ohrazenického potoka. Příjezd k němu vede z Jinců ulicí Jana Žižky.

NA KOLE:

od páteřní brdské cyklotrasy 315 odbočit v Ohrazenicích na Velcí (cca 1 km)

VLAKEM:

Z železniční stanice Jince cca 2 kilometry pěšky nebo kyvadlovou dopravou, která bude navazovat jak na spoje od Prahy a Zdic, tak i od Příbrami mezi časy příjezdu 8.21 a 12.21 v daný den.Mikrobusy kyvadlové dopravy budou označeny logem Brdského stromsázení a doprava je zdarma.

PROČ VYSAZOVAT JABLONĚ, HRUŠNĚ A TŘEŠNĚ PODÉL CEST, ALE I V LESE?

Za posledních třicet let se rozloha ovocných sadů v České republice snížila o třetinu. Z krajiny zmizelo deset milionů ovocných stromů. Vojenské lesy a statky jsou si, stejně jako naši předkové, dobře vědomé, že ovocné aleje a sady do naší přírody neodmyslitelně patří.
Vnímáme krajinu jako celek. Proto chceme společně s Vámi obnovovat mozaiku lesů, pastvin, sadů a alejí a udělat přírodu, o kterou se již 95 let svědomitě staráme, co nejvíce pestrou, stabilnější a odolnější vůči změnám klimatu, ale i krásnější a, s trochou nadsázky, také chutnější.

PROČ?

Protože do české krajiny prostě patří a mají v ní nezastupitelné místo, což už věděli naši předkové, kteří je vysazovali. Protože jsou domovem hmyzu a menších ptáků, kteří jsou v jejich korunách doma. Protože stabilizují ekosystém celé krajiny, pomáhají zadržovat vodu a působí proti půdní erozi. Protože v mnoha místech bez nich v lesích vzniká „potravní poušť“, v níž drobným i těm větším živočichům chybí nejen jejich plody, ale také větvičky, listy a semínka. Ale také proto, že ovocné aleje podél cest poskytují stín všem pocestným a v sezóně osvěžující plody.
Už Marie Terezie nechávala podél vojenských cvičišť v co největších počtech vysazovat ovocné stromy, neboť správně uváděla, že sady a aleje jabloní, hrušní či třešní „skýtají cvičícím či přesunuvším se vojskům i pocestným pohlazení po žaludku a duši…“

CO JSME SÁZELI?

Bezlesí v lokalitě bývalé obce Velcí tak olemovaly stovky ovocných stromů. Jejich plody mají v oblibě ptáci. V korunách najde domov spousta drobných živočichů. Ovocné dřeviny tak zvýší biodiverzitu, plní meliorační funkci a celkově přispívají k malebnosti lesa a porostních okrajů. (obzvláště v podzimním období).

Premiérový ročník Brdského stromsázení na Padrťských pláních přilákal do středočeského pohoří davy zájemců. Přes tři tisíce lidí přišly v sobotu 17. září 2022 do srdce unikátní přírodní oblasti Brdy vysadit třešně, jabloně a švestky. V prakticky neustávajícím dešti proudily na Padrťské pláně vloni od desáté hodiny až do čtyř odpoledne davy lidí, kteří chtěli zanechat budoucím generacím vzkaz v podobě ovocného stromu zasazeného v srdci této unikátní přírodní lokality. Výsadbou ovocných stromů s veřejností zde Vojenské lesy a statky symbolicky představovaly svou vizi přírodě blízkého hospodaření v této oblasti, v rámci kterého v největším pohoří na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje vzniknou druhově pestré lesy, v nichž budou zastoupeny také lesní odrůdy ovocných stromů.

Hlavní alej dobrovolníci vysadily podél Altánské cesty v lokalitě zaniklé obce Přední Záběhlá. Zde také probíhal doprovodný program, který zahrnoval lesní pedagogiku pro děti, pohádkové divadélko, besedu Lukáše Langmajera s polárníkem Petrem Horkým či trial show mistra světa Martina Šimůnka. V železných koších zde pak hořely ohně pro opékání buřtů. Návštěvníkům dominovala rodiny s dětmi, svůj strom si do Brd ale přišla zasadit také řada známých osobností. Mimo jiné i legendární hokejový brankář Dominik Hašek, herci Lukáš Langmajer a Kryštof Hádek, nebo předseda ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny Marek Benda. l

Přijďte letos zanechat svoji stopu budoucím generacím v Brdech i vy!

Kompletní galerii z prvního ročníku si můžete prohlédnout níže.