Brdské stromsázení

Zasaďte STROM uprostřed čarovné krajiny Padrťských plání v srdci bývalého vojenského prostoru Brdy! Zanechejte SVOU STOPU v brdské krajině! Stopu, která přetrvá po generace! Zasaďte s vašimi blízkými či přáteli strom, na který se budete chodit hrdě dívat a SPOLEČNĚ pozorovat, jak roste! Celá akce, samotné sázení i celodenní program zaměřený na rodiny s dětmi, proběhnou v unikátní přírodě Padrtí. Využijte ojedinělou příležitost podívat se do míst, která byla pro veřejnost téměř půlstoletí uzavřena. Výhledy, které se návštěvníkům naskytnou, jsou ojedinělé.

PROČ NA PADRŤSKÝCH PLÁNÍCH?

Protože to je jedno z nejkrásnějších míst v celém Česku. A patrně nejméně známé, neboť celá oblast byla uzavřená. Výhledy, které se z padrťských luk, na nichž jsme akci připravili, účastníkům naskytnou, jsou úchvatné. V oblasti se nikdy intenzivně lesnicky ani zemědělsky nehospodařilo, krajina tak byla ponechána vlastnímu vývoji. Proto se v ní daří řadě chráněných rostlin a živočichů.

Padrtě, to je ale i pohnutá, v leckterých obdobích i rozporuplná, historie budování českého státu.

Na okraji Padrťských plání se nacházely obce Přední a Zadní Záběhlá. Měly vlastní školu, hospodu, náves. Z nich bohužel už nic nezbylo, obce ustoupily po druhé světové válce vznikajícímu vojenskému újezdu. Jedním z hlavních důvodů vzniku újezdu byla potřeba vyčlenit v okolí Prahy, kde se rozbíhala výroba nových dalekonosných děl, prostory, v nichž se budou moci nové zbraně, potřebné pro obranu republiky, testovat a vyvíjet. Obyvatelé vysídlovaných vesnic dostali za vyvlastněné majetky odškodné a přestěhovali se do jiných koutů republiky.

Jediné, co z obou obcí přečkalo až do dnešních dnů, jsou desítky ovocných stromů, které zasadili původní obyvatelé.

A právě z roubů těchto stromů pochází stovky sazenic pro letošní Brdské stromsázení.

Skutečnost, že jsme použili k výsadbě alejí při Brdském stromsázení v maximální míře rouby jabloní, třešní a dalších ovocných stromů ze zaniklých obcí, je jedním ze symbolů této akce, ojedinělé jak náplní, tak i rozsahem.

Jedná se o symbol návratu k tradici, ke zkušenostem našich předků, kteří dokázali o přírodu pečovat mnohdy i lépe než my. Ze starých lesnických map snadno vyčteme, že právě ovocné stromy, ať už podél alejí či vtroušené mezi ostatní dřeviny, tvořily páteř brdské přírody. Přinášely lidem užitek v podobě plodů, ale i stín během letních veder. Ovocné stromy, které chceme do Brd sázet, lahodily lidskému tělu i duši. Proto je chceme s vaší pomocí do krajiny znovu vrátit.

Časový harmonogram - Padrťské pláně

10:00 11:00 - 12:00 12:00 13:00 - 14:00 14:00 14:30 15:00 16:00
ZAHÁJENÍ AKCE Pódium – divadélko s Lukášem Langmajerem – zábavné pásmo pro děti i rodiče, které vás vtáhne Trialshow – dechberoucí ukázka dovedností na kole v podání trojnásobného mistra světa Pódium – beseda Petr Horký – Lukáš Langmajer: Jak přežít v divočině Cyklovýlet s lesníkem – spolu s naším lesníkem projedete zajímavá místa v okolí, 10 km trasa vhodná i pro děti Zasazení stomilionté sazenice (chata Václavka) – jeden z vás si zasadí jubilejní strom v místě, kde se psala historie * Trialshow – dechberoucí ukázka dovedností na kole v podání trojnásobného mistra světa UKONČENÍ AKCE
Trialshow – dechberoucí ukázka dovedností na kole v podání trojnásobného mistra světa Pódium - losování výherců **

* Pro zájemce budou ve 13.45 na Altánské cestě přistaveny mikrobusy na chatu Václavku.
** U svého stromu, který si vysadíte, bude k dispozici cedulka, na kterou napíšete libovolný vzkaz, s nímž si můžete udělat selfie a zároveň ho zařadit do slosování, které proběhne v 15:00 na pódiu. 20 výherců od nás obdrží hodnotné ceny.

Doprovodný program po celý den

Stanoviště lesní pedagogiky Práce s koněm Překážková dráha na kolo
Utáhnete kládu? A jak daleko dohodíte polenem? Umí kůň poslouchat? A couvat? Překážková dráha pro mladší i starší
Potěžkejte si motorovou pilu a vyzkoušejte pomůcky dřevorubce Co dokáže v lese Půjčte si speciální kolo a vyzkoušejte, co dokážete
Oprašte znalosti o přírodě Pod vedením profesionálů zvládnete i terénní překážky
Tvořte ze dřeva
  • HLAVNÍ PROGRAM NA PADRŤSKÝCH PLÁNÍCH (mapa zde)
  • ALTÁNSKÁ CESTA PŘEDNÍ ZÁBĚHLÁ (mapa zde)
  • LESNÍ ÚSEK CYKLOTRASY 2273 od Červeného lomu na Přední Záběhlou (mapa zde)
  • NAUČNÁ STEZKA KOLEM PADRŤSKÝCH RYBNÍKŮ u Zadní Záběhlé (mapa zde)

Dobrou náladu, pevné obutí, svačinu, svého psího kamaráda a případně jízdní kola, neboť Brdské stromsázení lze spojit s krásným pěším či cyklovýletem. Sazenice a potřebné nářadí dostanete v místě výsadby. Na Padrťských pláních se budou prodávat místní speciality na oheň.

KDO VYSADÍ JUBILEJNÍ STROM S PŘÍBĚHEM NA MÍSTĚ, KDE SE PSALA HISTORIE?

Když české lesy, v důsledku extrémně suchých a teplých let, začala decimovat kůrovcová kalamita, nevyhnula se její vlna ani lokalitám, které spravují Vojenské lesy a statky. Státní podnik na tuto pohromu odpověděl největší zalesňovací akcí ve své bezmála stoleté historii. Na holinách, které po kůrovci vznikaly, obratem vysazovali lesníci VLS desítky milionů stromů ročně. Sázeli jsme druhově pestré lesy, většinou listnáče, které z českých lesů v posledních staletích spíše mizely.

Od roku 2014, kdy jsme bitvu o české lesy zahájili, jsme ve vojenských lesích vysázeli dohromady téměř neuvěřitelných 100 milionů stromů!

A ten jubilejní stomiliontý jsme si schovali právě pro Brdské stromsázení.

Kdokoli z vás může v kořenovém balu jedné ze stovek sazenic na Brdském stromsázení najít tubus, který doloží, že tento strom je oním výjimečným, stomiliontým stromem VLS proti kalamitě, za větší pestrost a odolnost nových porostů.

Vysadíte jej společně s námi na pasece nedaleko Padrťských plání u chaty Václavky, poblíž které v roce 1942 seskočila pětice československých výsadkářů s dvěma úkoly v rámci protinacistického odboje. Svou bojovou misi bohužel nemohli splnit. Byli zabiti či zatčeni v nerovném boji s okupanty. Jejich hrdinství bude nově symbolizovat rovněž ovocný strom, vysazený 17. září účastníky Brdského stromsázení.

Poděkováním pro sazeče stomiliontého stromu bude pobyt přímo v srdci CHKO Brdy v chatě Rybářská bašta na břehu Hořejšího Padrťského rybníku s doprovodným programem o přírodě, připraveným brdskými lesníky VLS.

SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ STOMILIONTÉHO STROMU PROTI KALAMITĚ PROBĚHNE POBLÍŽ CHATY VÁCLAVKY OD 14:30 HODIN
Pro zájemce, kteří se budou chtít podívat, budou ve 13.45 na Altánské cestě přistaveny mikrobusy na chatu Václavku.

Samotné sázení stromů se odehraje podél Altánské cesty v lokalitě zaniklé obce Přední Záběhlá na Padrťské pláni, kde bude na přilehlé louce připraven také pestrý doprovodný program. Další aleje pak budou vysázeny v okolí tohoto epicentra akce – na cyklostezce 2273 u Červeného lomu a naučné stezce kolem Padrťských rybníků u Zadní Zaběhlé.

HLAVNÍ PARKOVIŠTĚ BRDSKÉHO STROMSÁZENÍ

Parkoviště jsme umístili do lokality Červený lom. Příjezd k Červenému lomu je od obce Nepomuk a Buková na kraji CHKO (Příbramsko) - mapa ZDE.
Předpokládáme, že tady zaparkuje většina účastníků akce. Na místo výsadby v Altánských alejích a na nedalekou louku, kde se bude odehrávat celodenní program, se z Červeného lomu dostanete buď vlastními koly po značené trase (cca 5 minut) nebo pěšky přibližně 20 minutovou procházkou - mapa trasy ZDE.

Od parkoviště u Nepomuku k hlavnímu programu na Padrťských pláních bude celý den k dispozici kyvadlová doprava minibusy.

DALŠÍ ODSTAVNÁ PARKOVIŠTĚ V OKOLÍ

Především cykloturisté, ale také vyznavači pěší turistiky, mohou využít některá z odstavných parkovišť po obvodu bývalého vojenského prostoru Brdy.

- Parkoviště Kolvín ZDE - příjezd od Rokycan a D5

5,3 km po cyklotrase 2251 nebo po naučné stezce kolem Padrťských rybníků k vysazované aleji na Padrtích

- Parkoviště Nepomuk ZDE - příjezd od Příbrami a D4

4,5 km po cyklostrase 2251, 6,3 km po turistické trase (modrá, žlutá a modrá) k vysazované aleji na Padrtích

- Parkoviště Hájkův most u Strašic ZDE - příjezd od Hořovic a D5

10 km po cyklotrase 8190 a 315 k vysazované aleji na Padrtích

PROČ VYSAZOVAT JABLONĚ, HRUŠNĚ A TŘEŠNĚ PODÉL CEST, ALE I V LESE?

Smrkové monokultury, duby, buky či jedle, sem tam modřín… To jsou lesy, na které jsme dnes v Česku, v důsledku intenzivního hospodaření, zvyklí. Nebývalo tomu tak ale vždy, v minulosti, především na okrajích lesů, rostly také mnohé jiné tradiční ovocné dřeviny. Od jabloně lesní, přes tzv. polničky (planá hrušeň) až po třešeň ptačí, kterou do lesů zanášeli zástupci ptačí říše, jak napovídá její název. Ještě v 18. století byly tyto dřeviny spolu s dřínem, dřišťálem či různými druhy jeřábů součástí českých lesů, v posledních dvou stoletích z nich ale prakticky vymizely.

To jsme se rozhodli ve Vojenských lesích změnit a vrátit tyto dřeviny do našich lesů.

PROČ?

Protože do české krajiny prostě patří a mají v ní nezastupitelné místo, což už věděli naši předkové, kteří je vysazovali. Protože jsou domovem hmyzu a menších ptáků, kteří jsou v jejich korunách doma. Protože stabilizují ekosystém celé krajiny, pomáhají zadržovat vodu a působí proti půdní erozi. Protože v mnoha místech bez nich v lesích vzniká „potravní poušť“, v níž drobným i těm větším živočichům chybí nejen jejich plody, ale také větvičky, listy a semínka. Ale také proto, že ovocné aleje podél cest poskytují stín všem pocestným a v sezóně osvěžující plody.

A v neposlední řadě i proto, že dělají krajinu krásnější a rozmanitější!

"V alejích, které společně v Přední Zaběhlé na Padrťských pláních zasadíme, se budou procházet ještě vaši pravnuci! A vy můžete každý rok přijít, připomenout si 17. září 2022, posedět ve stínu stromu, který jste se svými blízkými zasadili, a třeba i natrhat a ochutnat plody své práce…", vysvětluje mimo jiné v dopise Středočechům ředitel divize Hořovice David Novotný.

CO BUDEME SÁZET?

Altánskou alej tak nově olemují stovky ovocných stromů. Jejich plody mají v oblibě ptáci. V korunách najde domov spousta drobných živočichů. Ovocné dřeviny tak zvýší biodiverzitu, plní meliorační funkci a celkově přispívají k malebnosti lesa a porostních okrajů. (obzvláště v podzimním období).

Přes tři tisíce lidí přišly v sobotu 17. září 2022 do srdce unikátní přírodní oblasti Brdy vysadit třešně, jabloně a švestky. V prakticky neustávajícím dešti proudily na Padrťské pláně od sobotní desáté hodiny až do čtyř odpoledne davy lidí, kteří chtěli zanechat budoucím generacím vzkaz v podobě ovocného stromu zasazeného v srdci této unikátní přírodní lokality. Výsadbou ovocných stromů s veřejností zde Vojenské lesy a statky symbolicky představovaly svou vizi přírodě blízkého hospodaření v této oblasti, v rámci kterého v největším pohoří na pomezí Středočeského a Plzeňského kraje vzniknou druhově pestré lesy, v nichž budou zastoupeny také lesní odrůdy ovocných stromů.

Hlavní alej dobrovolníci vysadily podél Altánské cesty v lokalitě zaniklé obce Přední Záběhlá. Zde také probíhal doprovodný program, který zahrnoval lesní pedagogiku pro děti, pohádkové divadélko, besedu Lukáše Langmajera s polárníkem Petrem Horkým či trial show mistra světa Martina Šimůnka. V železných koších zde pak hořely ohně pro opékání buřtů. Návštěvníkům dominovala rodiny s dětmi, svůj strom si do Brd ale přišla zasadit také řada známých osobností. Mimo jiné i legendární hokejový brankář Dominik Hašek, herci Lukáš Langmajer a Kryštof Hádek, nebo předseda ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny Marek Benda.