Hořovice

Divize Hořovice hospodaří převážně v jižní části Středočeského kraje v oblasti středních Brd, v bývalém vojenském újezdu Brdy (LS Obecnice, Mirošov, Strašice, Nepomuk). Dále divize spravuje i odloučené lesní hospodářské celky Nouzov (sestávající ze tří částí Beroun, Poteplí, Obora) a Háje (odloučené menší lesní celky na území Plzeňského kraje).

Bývalý vojenský újezd Brdy se rozkládá cca 70 km jihozápadně od Prahy. Lesy v působnosti divize Hořovice přísluší do přírodních lesních oblastí Brdská vrchovina (převládá s rozlohou cca 25 tis. ha lesní půdy), Křivoklátsko, Rakovnicko-kladenská pahorkatina a Západočeská pahorkatina.

Od 1. ledna 2016 byl výcvikový prostor na Brdech zrušen a nařízením vlády byla na ploše 345 čtverečních kilometrů vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy.

Kontakty

Rádi odpovíme na vaše dotazy. V případě emailu předpokládáme vyřízení zpravidla do 24 hodin ode dne doručení.

Jince

Neřežín 72
267 62 Komárov
Ing. Kamil Solar
Tel.: +420 739 547 515
E-mail: kamil.solar@vls.cz

Ukázat na mapě

Obecnice

Obecnice 274
262 21 Obecnice
Ing. Václav Pernegr
Tel.: +420 954 001 121
E-mail: vaclav.pernegr@vls.cz

Ukázat na mapě

Nepomuk

Nepomuk 43
262 42 Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Tomáš Foit
Tel.: +420 724 523 197
E-mail: tomas.foit@vls.cz

Ukázat na mapě

Mirošov

K lesní správě 193
338 43 Mirošov
Ing. Tomáš Třeský
Tel.: +420 954 001 142
E-mail: tomas.tresky@vls.cz

Ukázat na mapě

Nouzov

Malé Kyšice 81
273 51 Unhošť
Ing. Jiří Knížek
Tel.: +420 732 481 243
E-mail: jiri.knizek@vls.cz

Ukázat na mapě

Strašice

Strašice 171
338 45 Strašice
Ing. Tomáš Ondrouch
Tel.: +420 735 749 916
E-mail: tomas.ondrouch@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa služeb Mirošov

K lesní správě 193
338 43 Mirošov
Ing. Jan Sýkora
Tel.: +420 603 363 338
E-mail: jan.sykora@vls.cz

Ukázat na mapě

Kontakt:
Dana Marie Kroupová, DiS.
Tel.: +420 954 001 933, +420 604 474109
E-mail: dana.kroupova@vls.cz

Všeobecné podmínky

- poplatkový odstřel je prováděn za doprovodu pracovníků divize
- divize organizuje individuální poplatkový lov trofejové i holé zvěře askupinové lovy na spárkatou zvěř
- z důvodu omezené kapacity průvodců je nutné předem domluvit termín lovu sodpovědným pracovníkem divize
- poplatkový odstřel se řídí pravidly průběrného odstřelu zvěře vydaných prodivizi Hořovice
- dopravu lze zajistit vlastními dopravními prostředky nebo za poplatek automobily loveckých průvodců
- kvalita lesní dopravní sítě umožňuje použití osobního automobilu

HONITBY

Honitba Brdy je největší ze čtyř vlastních honiteb o rozloze 25 665 ha. Její hranice se z převážné části shoduje s hranicí bývalého vojenského újezdu Brdy. V honitbě je normovanou zvěří jelen evropský, srnec obecný a prase divoké. Dále se ve zbytkové populaci vyskytuje muflon evropský a v posledních letech se začal objevovat i daněk skvrnitý.
Honitba Nouzov je druhou vlastní honitbou o výměře 2 229 ha. Honitba se nachází v okolí křivoklátských lesů mezi městy Unhošť a Nižbor. V honitbě je normovanou zvěří jelen evropský, srnec obecný a prase divoké. Okrajově lze spatřit sika japonský.
Honitba Drnek je třetí vlastní honitbou na LS Nouzov na části Drnek o rozloze 1 532 ha. Nachází se mezi Kladnem a Slaným. V honitbě je normovanou zvěří srnec obecný a prase divoké. Tato honitba je především vhodná pro zájemce o lov srnčí zvěře, kde lze ulovit kvalitní srnčí trofeje.
Honitba Beroun –Záhořany je poslední honitbou o výměře 630 ha, která je honitbou společenstevní, kde má divize Hořovice většinovou výměru. Nachází se mezi městy Beroun, Nižbor a Králův Dvůr. V honitbě je normovanou zvěří pouze srnec obecný.

Divize organizuje ve všech svých honitbách společné poplatkové lovy na černou zvěř a holou zvěř.

Poskytujeme též možnost lovu zvěře holé a zvěře černé formou dlouhodobých povolenek. Počet těchto povolenek je kapacitně omezen.

Brdy jsou po zrušení vojenského prostoru a plánovaném vyhlášení CHKO územím s velkým budoucím potenciálem rozvoje turistického ruchu. V současné době probíhají intenzivní jednání s ochranáři a turistickým svazem o budoucím osazení „otevíraného“ území turistickými trasami a cyklostezkami. Proto informace v této sekci budeme průběžně aktualizovat.

Turistické trasy

V současném režimu vojenského újezdu Brdy můžete využít čtyři turistické trasy a sedm cyklostezek. Všechny turistické trasy jsou značeny červenou barvou.

1. okruh Orlov – Třemošná – Orlov: z konečné stanice autobusu v obci Orlov přes vrch Třemošná s výhledem na Příbram a Střední Povltaví a zpět na stanici autobusu v obci Orlov – 3 km
2. Orlov – Ohrádka – Bohutín: z konečné stanice autobusu v obci Orlov přes vrch Třemošná s výhledem na Příbram a Střední Povltaví a dále kolem hájovny Prokop do obce Bohutín – 6,5 km
3. Podluhy – Neřežín: z obce Podluhy k hájovně Krejčovka, kolem hájovny Hlína, ke zřícenině hradu Valdek a do obce Neřežín – 10 km
4. Nová ves – Těně – Strašice: z obce Zaječov lesními pěšinami a cestami do obce Strašice – 7,5 km

Cyklotrasy

1. cyklotrasa 2251 Dobřív - Skořice 5 km
2. cyklotrasa 2252 Zaječov - Strašice 11 km
3. cyklotrasa 2273 Trokavec - Vranovice 20 km
4. cyklotrasa 2274 Červený vrch, rozc. - Věsín 4 km
5. cyklotrasa 2275 Teslíny - Václavka, rozc. 3 km
6. cyklotrasa 8190 Bohutín - Rožmitál p. T. 5 km
7. cyklotrasa 8198 Láz - Obecnice 9,5 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) ke stezkám

Orlov - konečná autobusu
Láz - bývalý lom u pily
Nepomuk - konečná zastávka autobusu
Dobřív - parkoviště u státní silnice "U Floriana"
Strašice - u Hájkova mostu
Těně - u lesa
Felbabka - v obci u bývalých kasáren
Obecnice - u lesních školek

Mezi hospodářskými vodními plochami dominují u divize v Hořovicích Padrťské rybníky na náhorní plošině Brd. Svou nadmořskou výškou 630 metrů nad mořem jsou nejvýše položenými hospodářskými rybníky ve středních Čechách. Hořejší Padrťský rybník má výměru 115 ha, je však poměrně mělký. Tento rybník je obklopen nádhernými lesními porosty, je napájen řadou drobných lesních přítoků, což předurčuje vyšší kyselost vody. Dolejší Padrťský rybník je menší, jeho výměra je 65 ha a je napájen výtokem z Hořejšího Padrťského rybníka. Tento rybník je obklopen loukami a bezlesím, čímž připomíná více klasické jihočeské rybníky. Každoročně se loví jeden z Padrťských rybníků. Každoročněse loví jeden z Padrťských rybníků. Výlovy se pohybují od 10 do 12 tun, hlavnírybou je kapr, dále pak candát, štika, lín.

Prodej ryb z Padrťských rybníků

Sádky VLS v Mirošově u Rokycan
u Dobřívské ulice (silnice č.117) a ulice U Nádraží, 150 m od vlakového nádraží Mirošov
GPS: 49°41'51.767"N, 13°40'2.108"E

Kontaktní osoba:
Martin Zachar, technik v rybářství
Tel.: 737226 510
E-mail:martin.zachar@vls.cz

Prodejní doba:

Celoroční prodej na sádkách Mirošov, každý pátek od 13 hod. – do 16 hod

Nabídka ryb:

kapr

Rybník Šavlice je využíván pro odchov násad,prodej při výlovu není možný.

Na území divize Hořovice nejsou vodní plochy určeny ke sportovnímu rybolovu.