Horní Planá

Divize Horní Planá obhospodařuje celkem 19 960 ha pozemků, z toho 16 569 ha lesních pozemků a 203 ha vodních ploch převážně na území Vojenského újezdu Boletice. Mimo hlavní lesní celek obhospodařuje divize další odloučené lesní hospodářské celky – Kramata (Vimperk), Homole (České Budějovice), Bor (Dražice) a Bechyně. Organizačně se člení na 4 lesní správy (Arnoštov, Chvalšiny, Horní Planá a Nová Pec), Správu služeb Horní Planá a ředitelství divize.

VÚ Boletice leží jihozápadně od Českého Krumlova na rozhraní PLO 12 (Předhoří Šumavy a Novohradských hor) a PLO 13 (Šumava), kde nejvyšším bodem je vrchol Lysé ve výšce 1 228 m n. m. Celé území představuje v rámci České republiky ojedinělý komplex s výjimečnými přírodními podmínkami. Téměř polovina území je začleněna do CHKO Šumava, území je taktéž zařazeno do soustavy NATURA 2000 a území LS Arnoštov je začleněno do ochranného pásma NPP Blanice s výskytem kriticky ohroženého živočišného druhu – perlorodky říční.

Hlavní hospodářskou činností divize je lesní výroba ve smrkových porostech s příměsí jedle a buku, v nižších polohách je převažující dřevinou borovice. Dále se divize věnuje rybářství, myslivosti a rekreačním službám.

Kontakty

Arnoštov

Arnoštov čp. 40
obec Křišťanov, 383 01 Prachatice
Ing. Keltner Martin
Tel.: +420 605 206 757
E-mail: martin.keltner@vls.cz

Ukázat na mapě

Chvalšiny

Chvalšiny čp. 251
382 08 Chvalšiny
Ing. Dušák Martin
Tel.: +420 737 226 515
E-mail: martin.dusak@vls.cz

Ukázat na mapě

Horní Planá

Hodňov čp. 25,
382 26 Horní Planá
Ing. Janovský Lukáš
Tel.: +420 739 532 183
E-mail: lukas.janovsky@vls.cz

Ukázat na mapě

Nová Pec

Nové Chalupy
384 62 Nová Pec
Ing. Kočí Martin
Tel.: +420 731 137 692
E-mail: martin.koci@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa služeb

Hodňov čp. 25,
382 26 Horní Planá
Renata Keltnerová
Tel.: +420 954 002 513
E-mail: renata.keltnerova@vls.cz

Ukázat na mapě

Středisko Nová Pec

Nová Pec
384 62 Nová Pec
Václav Klíma
Tel.: +420 954 003 804
E-mail: vaclav.klima@vls.cz

Ukázat na mapě

Resort Olšina

Olšina čp. 338
382 29 Polná na Šumavě
Ing. Simona Kutláková
Tel.: +420 703 171 927
E-mail: simona.kutlakova@vls.cz

Ukázat na mapě

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HONITEB VLS ČR, s.p. divize Horní Planá

Všeobecné podmínky:

- poplatkový odstřel je prováděn za doprovodu pracovníků divize
- divize organizuje individuální poplatkový lov trofejové zvěře a skupinové lovy na spárkatou zvěř
- z důvodu omezené kapacity průvodců a ubytování je nutné předem domluvit termín lovu s odpovědným pracovníkem divize
- poplatkový odstřel se řídí pravidly průběrného odstřelu zvěře vydaných pro divizi Horní Planá
- při individuálním poplatkovém lovu používáme k dopravě zpravidla dopravní prostředky loveckých hostů
- při vstupu a vjezdu se bude lovecký host řídit předpisy vojenského újezdu, vojenských lesů a pokyny personálu divize- kvalita lesní dopravní sítě umožňuje v mnoha případech i použití osobního automobilu
- v honitbě Knížecí Stolec je možno lovit trofejovou jelení zvěř od I. věkové třídy po medailové trofeje

Honitba Knížecí Stolec zaujímá vojenský prostor Boletice a je největší z pěti honiteb o rozloze 23 048 ha. Je tvořena jak lesními porosty, tak i plochami střelnic, zemědělskými pozemky a vodními plochami. Nachází se mezi obcemi Chvalšiny, Horní Planá, Volary a Ktiš. V honitbě nabízíme poplatkový lov jelena a srnce a skupinové lovy na spárkatou zvěř.

Honitbu Nová Pec, o rozloze 1 391 ha tvoří zejména lesní porosty, dále v menší míře zemědělské pozemky, pozemky ostatní a vodní plocha. Rozkládá se na pravém břehu Lipna mezi obcemi Nová Pec a Bližší Lhota. V této honitbě organizujeme poplatkový lov srnce (není vhodná pro lov jelena) a skupinové lovy na spárkatou zvěř. V honitbě jsou díky nenáročnému terénu příznivé podmínky pro lov šoulačkou.

Honitba Homolský les, o výměře 614 ha se rozkládá v bývalém areálu vojenského letiště Planá u Českých Budějovic. Nabízíme zde poplatkový lov srnce, z posedů či kazatelen v nenáročném terénu.

Honitba Bechyně o výměře 642 ha a i zde nabízíme poplatkový lov srnce. Honitba se nachází ve vojensky využívaném území.

Honitba Vimperk, (bývalý areál kasáren U Sloupu), výměra 647 ha, je tvořena převážně lesními porosty. Tuto honitbu nevyužíváme k organizaci poplatkových lovů.

Lovecké chaty

LS Arnoštov lovecká chata Tyrolka
LS Chvalšiny lovecká chata Sádlno - nachází se na břehu rybníka
lovecká chata Vačkárna
lovecká chata U Ubikace
LS Horní Planá lovecká chata Kokeš
lovecká chata Špičák

Doba provozu všech loveckých chat v období  květen – říjen

mimo topné období 142,- Kč/osoba noc
topné období 161,- Kč/osoba noc

Dle ceníku VLS divize Horní Planá: kategorie D

Nejcennější trofeje za posledních pět let

jelen evropský 211,62 CIC (zlatá medaile)
srnec obecný 125,50 CIC (stříbrná medaile)
prase divoké 119,15 CIC (stříbrná medaile)

Území ve správě divize VLS v Horní Plané a jeho okolí nabízí mimořádné turistické zážitky z Šumavy. Poloha boletického vojenského újezdu, jeho příroda, ale i dobrá dostupnost na Lipno, Schwarzenberský kanál, Vltavský luh a oblíbené cíle v národním parku vám umožní kombinovat oblíbené turistické cíle s poznáváním méně známých míst Šumavy. Lokality ve správě VLS jsou totiž i v rámci Šumavy v mnoha ohledech jedinečné, a to i díky tomu, že jsou uchráněny po desítky let coby vojenský újezd před intenzivní lidskou činností. Proto se tyto krásy snažíme návštěvníkům přiblížit, jak jen to ochrana přírody a výcvikový program v Boleticích umožňuje.

Turistické trasy a cyklotrasy v Boleticích

Turistické trasy s cyklostezkami ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice byly otevřeny převážně v posledních několika letech, ihned si však získaly srdce veřejnosti. Nabízejí totiž nevšední zážitek z málo známé panenské přírody, ale také velmi atraktivní výhledy na Šumavu.

Seznam tras

P.č. Trasa pro Popis Značení Délka
1. Pěší Červený dvůr – hranice újezdu – kolem Podvořského rybníka – směr Hraniční les – Nad vápenkou – hranice voj. újezdu Zelená 9 km
2 Pěší, Cyklo Zastávka ČD Hodňov – Květušín – hranice újezdu – směr Mokrá Červená 5 km
3. Pěší Arnoštov - Sedmidomí - Čtyři domy - Na skále Zelená 3 km
4. Pěší Markov – nad Chlumanským lesem – rozcestí Pod Chlumkem – Tisovka Žlutá 3,5 km
5. Pěší Pěkná – Pod hájovnou – Korunáč Žlutá 2,5 km
6. Pěší Chvalšiny – Podvoří - Boletice – Kostel sv. Mikuláše - Raziberk– Kájov Modrá 9 km
7. Pěší parkoviště Uhlíkov – Knížecí stolec – parkoviště Uhlíkov Modrá 16 km
8. Pěší Hranice újezdu parkoviště Uhlíkov po zpevněné komunikaci – odpočívadlo pod Knížecím stolcem před pěším výstupem na vrchol – zpět po zpevněné komunikaci značené modré pro pěší na parkoviště Uhlíkov Modrá 15 km
9. Pěší Okolo Špičáku: Hranice újezdu parkovací plocha Maňávka po zpevněné komunikaci – Maňávka – Stará Huť – Liščí kámen – Vlčí kámen – Kapradinec – zpět po zpevněné komunikaci značené modré pro pěší na parkovací plochu Maňávka Modrá 12 km
10. Pěší Hranice vojenského újezdu parkovací plocha Arnoštov po zpevněné komunikaci – Srázy – Vlčí jámy – Nad Markovem – Markov – zpět po zpevněné komunikaci Modrá 7 km
11. Cyklo Hranice újezdu Březovík – křižovatka Třebovice – křižovatka Sádlno – hranice újezdu směr Tisovka trasa 1251 4 km
12 Cyklo Hranice újezdu od Perneku - směr Bulov – jižně Černý les – křižovatka Záhvozdí – Arnoštov trasa 1252 12 km
13. Cyklo Záhvozdí – křižovatka Černý les trasa 1252 A 2 km
14. Cyklo Křižovatka Maniny – Křižovatka Boletice – Chvalšinská závora trasa 1253 3 km
15. Cyklo Kájovká závora – křižovatka Maniny – kostel sv. Mikuláše – křižovatka Hořičky – křižovatka Kovařovice – Polná – Polečnice – Otice – hranice újezdu – Hodňov – Maňava – hranice újezdu – Horní Planá trasa 1254 15 km
16. Cyklo Maňávka – Horní Planá trasa 1254 A 3 km
17. Cyklo Křižovatka Polná – Květušín – Olšina trasa 1255 6 km
18. Cyklo Křižovatka Hořičky – kolem bývalého MS – hranice újezdu směr Kladenské Rovné trasa 1256 2,5 km

Doporučené odstavné plochy (parkoviště) ke stezkám

Stezka Knížecí stolec parkoviště na konci obce Arnoštov
parkoviště za obcí Záhvozdí pod Uhlíkovem
Stezka Špičák parkoviště Horní Planá
parkoviště RZ Olšina
Ostatní parkoviště Chvalštiny
parkoviště Kájov

Doporučujeme

Okruh kolem Špičáku (12 km)
Modře značená turistická trasa vede po trase Maňávka – Stará Huť – Liščí kámen – Vlčí kámen – Kapradinec – Maňávka. Dvanáctikilometrový trek okolo 1221 metrů vysokého vrcholu Špičáku u Horní Plané zde zřídily v roce 2013 Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Jedná se o cestu s výhledy na okolí lipenské přehrady. Celá trasa vede převážně smrkovými lesními porosty po zpevněných komunikacích, místy však s dosti náročným stoupáním. V místech se zajímavým výhledem nebo vhodných pro odpočinek jsme zřídili devět odpočinkových míst s dřevěnými lavičkami. Šest z nich návštěvníci naleznou na východní straně trasy s rozsáhlým výhledem na louky, lesy a lipenskou přehradu, z toho dvě u kapličky na místě bývalé sklářské osady Stará Huť. Sedmá lavička nabízí odpočinek poblíž Liščího kamene a poslední dvě se nachází u lovecké chaty Špičák.

Nástup na trasu, parkování, doprava: Na trasu se nastupuje na křižovatce turistických cest Maňávka, kam se dostanete po turistických trasách z Horní Plané nebo od našeho rekreačního zařízení Olšina. Zde jsme pro Vás také zřídili odstavná parkoviště. Kdo dává přednost vlaku, může využít lesní vlakovou zastávku Hodňov u hráze rybníku Olšina na malebné šumavské trase z Českého Krumlova do Volar.

Okruh na Knížecí stolec s dřevěnou rozhlednou (14 km)
Trek překonávající čtyři sta výškových metrů, za jejichž zdolání však budete odměněni vyhlídkou, která nemá na celém Českokrumlovsku konkurenci – uvidíte odtud celé šumavské pohraničí a za dobré viditelnosti dokonce i vzdálené Alpy. To je cesta na Knížecí stolec ve vojenském újezdu Boletice, která je veřejnosti otevřena o víkendech a svátcích. I zde však platí přísné pravidlo držet se značené trasy vedoucí územím, kde probíhá výcvik vojsk.

Trasa začíná na okraji vojenského újezdu nedaleko schwarzenberské hájovny na Uhlíkově nad Záhvozdím, kousek od hlavní silnice z Horní Plané do Volar údolím horního toku Vltavy. Modrá turistická značka odtud stoupá údolím Uhlíkovského potoka a vede po zpevněných cestách převážně lesy. Hned u parkoviště naleznete panel naučné stezky, která je součástí trasy. Odtud cesta vede k Adolfovu kamenu a dále na Knížecí stolec mezi rozličnými skalními útvary. Posledních několik stovek metrů k vrcholu 1236 metrů vysoké hory absolvujete ostré stoupání holým svahem, který je důsledkem orkánu Kyrill. Jeho působením nejsou Knížecí stolec a jeho okolí zalesněny, což paradoxně otevírá na jeho vrcholu návštěvníkovi nezvyklý panoramatický výhled do okolí, který je umocněn ještě šestimetrovou dřevěnou rozhlednou, kterou zde nechaly Vojenské lesy a statky vybudovat. Z vrcholu modrá značka míří kamenitou stezkou k rozcestí Skalky s krytým odpočívadlem a další informační tabulí. Cesta pak padá dolů ke kraji boletického újezdu. Z něj nakonec vyjdete v místě, na kterém jste zahájili svou cestu – u uhlíkovské hájovny.

Nástup na trasu, parkování, doprava: V místě je pro Vás k dispozici parkoviště za obcí Záhvozdí pod hájovnou na Uhlíkově. Na Knížecí stolec se můžete dostat také po cyklostezce z obce Arnoštv, kde jsme pro vás vybudovali další odstavné parkoviště. Nedaleko nástupu na trasu je autobusová zastávka Želnava, Záhvozdí.

Divize Horní Planá spravuje nejvýše položený chovný rybník v republice, Olšinu, i celou řadu dalších vodních ploch. Čerstvé ryby nabízí veřejnosti v maloobchodním prodeji rybářství VLS ve Chvalšinách na Českokrumlovsku, o němž více informací naleznete ZDE.

Sportovní rybolov

Rybník Malá Olšina
povolenka jednodenní 400,- Kč
povolenka dvoudenní 700,- Kč
povolenka třídenní 1100,- Kč
povolenka týdenní 1700,- Kč
Povolenka měsíční 3000,- Kč
Povolenka roční 4500,- Kč

Lov kapra v dobře zarybněných vodách v sousedství Resortu Olšina nově od 1. května 2021 i pro zájemce, kteří nejsou ubytování v rekreačním zařízení. Prodej v Resortu Olšina, tel. +420 739 485 274, Rybářství Chvalšiny, tel.: +420 605 206 749, ředitelství VLS v Horní Plané, tel.: +420 608 571 007

Prodej čerstvých ryb na sádkách VLS ve Chvalšinách

Nedaleko Horní Plané v nadmořské výšce 731 metrů se nachází rybníkářská perla Šumavy - rybník Olšina z 15. století. Ryby z Olšiny a dalšího menšího šumavského rybníku Dolanského, nabízí celoročně podnikové rybářství ve Chvalšinách. Vzhledem k výjimečné poloze tohoto vodního díla v horských podmínkách, navíc v lokalitě, která je dlouhodobě uchráněna před jakýmikoliv intenzivními civilizačními vlivy, ale také s ohledem na způsob hospodaření, při němž nejsou využívány jakékoliv intenzivní chovné metody, jsou zdejší ryby mimořádně zdravé a chutné.
Zdejší sádky nabízejí v maloobchodním prodeji také vlastní čerstvé pstruhy, které zde rybáři VLS produkují tradičními sádkařskými metodami.
Rybářství Chvalšiny najdete v malebné šumavské obci, 10 kilometrů od historického centra Českého Krumlova směrem na Prachatice u obce Kájov.

Rybářství VLS Chvalšiny
Chvalšiny 251
GPS: 48.8509281N, 14.2050106E
Tel.: 605 206 749
Aktuální informace najdete na Facebooku rybářství Chvalšiny ZDE.

Prodejní doba:
Po – Pá od 7.00 do 15.00 hodin
Od 1.6. do 30.9. pátek vždy od 7.00 do 17.00 hodin
Prodej kuchaných ryb – po telefonické objednávce! tel.: +420 605 206 749
Nabídka:
Kapr, pstruh, amur, štika, candát, okoun, sumec, lín, tolstolobik, karas

Hospodářská vodní díla divize

Název Účel Výměra Využití Druhy ryb Produkce/rok (q)
Olšina rybník 106 ha hospodářský kapr 300
Dolanský rybník 10 ha hospodářský kapr 120
Březovík rybník 4,8 ha hospodářský kapr 55
Podvorský rybník 4,8 ha hospodářský kapr 30
Okrouhlík rybník 4 ha hospodářský kapr 50
Nový rybník 3,1 ha hospodářský kapr 40
Střemilský velký rybník 3 ha hospodářský kapr 10
Polečnický horní rybník 1,5 ha hospodářský kapr 20
Prostřední rybník 0,7 ha hospodářský kapr 5
Osí rybník 0,65 ha hospodářský kapr 10
Potoční rybník 0,5 ha hospodářský kapr 4
Střemilský malý rybník 0,38 ha hospodářský kapr 3
Střemilský dolní rybník 0,36 ha hospodářský kapr 3
Rohový rybník 0,34 ha hospodářský kapr 3
Luční rybník 1,1 ha hospodářský kapr 5
Soustava 1 rybník 0,32 ha hospodářský kapr 2
Soustava 2 rybník 0,37 ha hospodářský kapr 2
Soustava 3 rybník 0,2 ha hospodářský kapr 1
Soustava 4 rybník 0,46 ha hospodářský kapr 2
Maninský rybník 0,15 ha hospodářský kapr 1