Kdo je Lesník nové generace?

Naše lesy se mění. Smrkové monokultury postupně nahrazují lesy smíšené, věkově a druhově pestré, odolnější vůči klimatické změně. A mění se i naši lesníci.

Většina už dávno nepřipomíná zasmušilého hajného s plnovousem, puškou přes rameno, v dlouhém kabátu na zem. Jsou to spíše správci krajiny, její spolutvůrci a ochránci, kteří dbají, aby se krajina jako celek vyvíjela co nejpřirozeněji, s důrazem na udržování rovnováhy mezi třemi základními pilíři lesnického hospodaření –ekonomickým, ekologickým a turistickým. Přičemž stále platí, že první musí vydělat prostředky na další dva.
Ano, Lesník nové generace je symbol.
Symbol změny v celém lesnickém oboru. Změny ve struktuře nových porostů, kterými nahrazujeme ty zničené nedávnou kůrovcovou kalamitou, mimochodem největší v historii oboru. Lesník nové generace je symbolem zadržování vody v krajině, změny v péči zejména o drobné vodní toky, tůně a rybníky, změny v celkovém přístupu k lesu a krajině.

Lesník nové generace je vyjádřením postupného odklonu od dříve dominantního takzvaného holosečného hospodaření směrem k výběrovému, přírodě mnohem bližšímu a šetrnějšímu.

Lesník nové generace je opravdu symbol. Symbol přesahu lesnictví k dalším oborům – krajinotvorbě, ekologii, řízenému turistickému ruchu. Ale i ve vzdělávání široké veřejnosti v nově používaném přístupu, který náš podnik jako tuzemský lídr v přírodě blízkých postupech uplatňuje. Symbol změny v nás, v našem myšlení a chápání přírody a krajiny. Změny nikoli revoluční, lesnictví nesmí ztratit svou tří set letou kontinuitu zkušeností a nesporných výsledků práce mnoha řady generací, nýbrž změnou evoluční.

S Lesníkem nové generace se budete v našich lesích a na akcích pořádaným naším podnikem setkávat stále častěji.
Při procházkách v Ralsku a v Brdech vás bude ještě letos v létě provázet ve své virtuální podobě v mobilní aplikaci Divočinou v srdci Čech. Bude vám průvodcem skrz moderní mobilní aplikaci využívající nejmodernější technologie tak zvané rozšířené reality, po Divočině v srdci Česka, Brdy a Ralskem, kterou představíme veřejnosti ještě během letošního léta.
Zavede vás na místa, kde se psala vojenská historie. Na přírodní vyhlídky, z nichž vám nabídne neuvěřitelný výhled po unikátní krajině, kterou vojenské lesy spravují. Upozorní na zvířata, která tuto jedinečnou krajinu, ve které už 95 let svědomitě hospodaříme, obývají.
S Lesníkem nové generace se však potkáte i na desítkách akcí, které pro vás připravují ve všech divizích VLS. Při hodinách lesní pedagogiky, kdy se snažíme na nejmladší generaci přenést lásku k lesu a krajině. Na vycházkách, které pro vás naši lesní pedagogové pravidelně pořádají.

Kdy a kde se můžete na Lesníka nové generace těšit? Jaké akce a výlety pro vás připravujeme? Sledujte naše webové stránky a sociální sítě.