Myslivost

SPOLEČNÉ LOVY V HONITBĚ HRADIŠTĚ

Nabídka loveckých míst na společných lovech organizovaných formou naháňky se slíděním s možností lovu zvěře holé spárkaté, špičáků do 15 cm a zvěře černé

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ DIVIZE VLS HOŘOVICE

To nejlepší z honiteb hořovické divize Vojenských lesů z lovecké sezóny 2022/2023

Pátek 19. a sobota 20. května 20023

Lesní správa VLS Obecnice na Příbramsku

Jsme strážci mysliveckých tradic a správci unikátních honiteb. V rámci jednotlivých divizí spravujeme celkem 24 honiteb, kde vykonáváme právo myslivosti na honebních pozemcích a redukční odlov na nehonebních pozemcích ve své působnosti a na vlastní účet. V rámci honiteb je hlavní zvěř spárkatá, normována je zvěř jelení, srnčí, dančí, mufloní, v honitbách nad 1 000 ha zvěř černá. Jsme nositeli mysliveckých tradic, a proto v rámci podniku působí mimo jiné také dvě tělesa mysliveckých trubačů. Spravujeme tři obory pro chov spárkaté zvěře u divize Mimoň, chod bažantnice zajišťuje divize Lipník nad Bečvou.

Zabezpečujeme poplatkový lov pro tuzemské i zahraniční hosty. Organizujeme také společné lovy na holou spárkatou a černou zvěř.
Unikátní území, ve kterých se honitby nacházejí, rozdílnost přírodních specifik u jednotlivých divizí společně s materiálním a odborným zázemím honiteb VLS nabízí hostům mimořádné lovecké zážitky.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Růžička
Tel.: +420 954 009 283
E-mail: jaroslav.ruzicka@vls.cz

Doupovští Slivoni - divize Karlovy Vary

Soubor je tvořen cca 25 hráči - zaměstnanci podniku a mladými nadějnými žáky základní umělecké školy. Stálým jádrem souboru je 8 členů. Mají společný cíl - skvěle hrát loveckou hudbu při mysliveckých akcích, například přehlídkách trofejí, zkouškách adeptů, honech, mysliveckých plesech, slavnostních schůzích, shromážděních apod.

Zatím největším úspěchem souboru je 11. místo na 13. ročníku Mezinárodní trubačské soutěže na Hluboké v roce 2008, které se zúčastnilo 35 souborů. Dalším úspěchem je 3. místo v kategorii sólistů na 14. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů na Křivoklátu v roce 2009.

V 15. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů v roce 2010 v Trutnově vybojovali 3. místo v kategorii malých B souborů pod názvem „Doupováci“. Další 3. místo získali v kategorii velkých B souborů, kde si společně s Doupováky zahráli i začínající trubači ze SLŠ Žlutice a nejmladší žáci Dany Vajcové pod názvem „Doupovští Slivoni“.

Vedoucí souboru:
Dana Vajcová
Tel.: +420 732 308 900,
E-mail: VajcovaDana@seznam.cz

Ing. Jiří Kšír
Tel.: +420 725 257 753
E-mail: jiri.ksir@vls.cz

Trubači VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

První pokus o vznik souboru trubačů u VLS s. p. divize Lipník nad Bečvou provedl bývalý ředitel národního podniku Ing. Karel Chyba. V 70. letech minulého století zorganizoval pořádání trubačských kurzů pro pracovníky z lesních správ. Tyto kurzy vedl po odborné stránce pan Doubrava, toho času pracovník státních lesů Lesního závodu Litovel.

Bohužel tato snaha z velké míry nedošla svého naplnění. Z personálu, jenž se těchto kurzů účastnil, pokračovali v troubení základních loveckých signálů pouze pan Jiří Švarc a pan Václav Kotačka z LS Velký Újezd a z LS Potštát pan Lubomír Schuster a pan Jan Oprštěný. U LS Velký Újezd tato tradice postupně zanikla. U LS Potštát ji však výše uvedená dvojice lesníků stačila předat nástupcům o generaci mladším. Tudíž v 90. letech troubili v rámci celého odštěpného závodu pouze tři lesní z LS Potštát – pan Jan Kelnar ml., pan Vlastimil Hon a pan Miloš Nakládal.

V roce 1996 oprášil své zapomenuté znalosti ze hry na pozoun Ing. Jan Jeniš, polesný z LS Velký Újezd, a společně se svým spolupracovníkem panem Antonínem Zedkem, pracovníkem téže správy, začali nesměle jednohlasně nacvičovat lovecké signály a hlaholy od prof. Antonína Dyka. V roce 1997 již tato dvojice odtroubila průběh všech honů v bažantnici Bochoř. V průběhu let 1998 a 1999 navázal Ing. Jan Jeniš kontakt s trubači LS Potštát a v trojici spolu s Janem Kelnarem a Vlastimilem Honem se přihlásili jako Soubor trubačů VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou na Národní soutěž mysliveckých trubačů konanou ve dnech 4. a 5. 9. 1999 v Rožnově pod Radhoštěm. I přes počáteční obavy nakonec vystoupili a obsadili pěkné šesté místo. Z Rožnova odjížděli s přesvědčením a nadějí, že příště to bude určitě ještě lepší. Učinili tak první a důležitý krok.

Počet členů souboru se v letech 1999 – 2001 ustálil na devíti (Ing. Jan Jeniš, Jana Kozubíková, Monika Čočková, Jan Kelnar, Vlastimil Hon, Pavel Machala, Jan Kelnar nejml., Miloš Hynčica, Jan Jeniš ml.).

Kontakt:
Ing. Jan Jeniš
Tel.: +420 954 007 912,
E-mail: jan.jenis@vls.cz