Partnerství VLS

Spolupráce na projektech pro veřejnost, především těch, které jsou spojeny s přírodou, lesnictvím i myslivosti, a také v neposlední řadě se zdravým životním stylem je důležitou součástí komunikační strategie Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Jako společensky zodpovědná společnost také považujeme podporu neziskových projektů, charitativních akcí a spolkové činnosti za jeden ze svých úkolů. Projekty, které podporujeme, vybíráme transparentně, otevřeně a strategicky. Při rozhodování hledíme na historii, společenskou prospěšnost, blízkost našim strategickým cílům, ale také na cílovou skupinu a celkově společenský zásah daného projektu.

Podávání žádosti

Žádosti o partnerství či dar je třeba podávat prostřednictvím elektronického formuláře s dostatečným předstihem tak, aby mohla být řádně vyhodnocena. Vyhodnocení žádostí probíhá v kvartálním cyklu.

Termíny pro podávání žádostí podle termínu plnění

I. kvartál kalendářního roku - nejpozději do 15. listopadu předešlého roku
II. kvartál kalendářního roku - nejpozději do 15. února daného roku
III. kvartál kalendářního roku - nejpozději do 15. května daného roku
IV. kvartál kalendářního roku - nejpozději do 15. srpna daného kalendářního roku

Pozn.: Žádosti dodané s předstihem na pozdější kvartály mohou být vyhodnoceny již dříve, pro akce probíhající ve více termínech je rozhodující první termín. Žádosti dodané po termínech uzávěrek pro dané období však již nemohou být do hodnocení zařazeny.