Historie podniku

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (VLS) jsou účelovou organizací hospodařící ve výcvikových prostorech armády. První zmínky, datovány již roku 1 905, jsou ještě z období Rakouska-Uherska, kdy bylo vojenské cvičiště založeno v prostoru Milovic ve Středních Čechách. První právní norma Československé republiky, která konkrétně vyjadřuje existenci instituce, kterou lze považovat za právního předchůdce „Vojenských lesů a statků“, je Vládní nařízení č. 206 ze dne 25. září 1924, kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních. Na jeho základě vznikl Vojenský dřevařský podnik ve Velkých Levárech. Šlo však zatím pouze o záležitost lokální.

Během 20 let trvání 1. republiky (1918-1939) došlo k postupnému rozšiřování vojenských prostorů a kromě již zmíněných Milovic vznikly další výcvikové prostory.A to v Čechách Brdy, na Moravě Dědice a na Slovensku Malacky a Kamenica nad Cirochou. V roce 1928 Vojenský dřevařský podnik legislativně nahrazují Vojenské lesní podniky, které přibývající vojenské prostory zajišťovaly hospodářsky.

K největšímu rozvoji došlo po 2. světové válce, kdy se v letech 1946-1953 ustavilo celkem 12 vojenských prostorů, které fakticky v tomto nezměněném rozsahu přetrvaly až do let 90. Více než 40 let tedy působily ve výcvikových vojenských prostorech (VVP).

Následující organizační složky VLS

 • VVP Brdy - podnik Hořovice
 • VVP Dědice - podnik Plumlov
 • VVP Mladá (Milovice) - podnik Hořovice
 • VVP Libavá - podnik Lipník nad Bečvou
 • VVP Boletice - podnik Horní Planá
 • VVP Záhorie - podnik Malacky
 • VVP Dobrá Voda - podnik Sušice
 • VVP Lešť - podnik Pliešovce
 • VVP Hradiště - podnik Velichov
 • VVP Javorina - podnik Kežmarok
 • VVP Ralsko - podnik Mimoň
 • VVP Valáškovce - podnik Kamenica nad Cirochou

Po roce 1989 došlo k největší organizační změně v souvislosti s rozdělením federace. Vznikly Vojenské lesy a statky ČR a Vojenské lesy a majetky SR a dále v návaznosti na vznik Šumavského národního parku byl k 1.1.1994 zrušen závod (podnik) Sušice a podstatně zmenšen závod Horní Planá – o lesní komplexy mezi státní hranicí a Vltavoua Lipenským jezerem.

Kromě výše uvedených výrobních organizačních jednotek VLS již od poválečných dob existoval jako samostatná jednotka Projektový ústav (s dřívějším názvem Ústavpro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků), který byl k 31.12.2002 zrušen a převeden pod ředitelství státního podniku. Řídícím orgánem celé organizace VLS je ředitelství státního podniku se sídlem v Praze.