Pronájem nemovitých věcí

Podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p., má v souladu s ustanovením § 2 zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit s majetkem státu. V rámci optimalizace hospodářské činnosti, změn režimu nevojenských újezdech, ale i z dalších důvodů se některý nemovitý majetek může stát pro plnění úkolů i hospodaření VLS dočasně nepotřebným. Proto VLS s odkazem na momentální situaci přistupují k pronájmu nemovitých věcí, který probíhá transparentním a otevřeným způsobem - je na těchto stránkách za jasně daných kritérií nabízen k pronájmu formou veřejného výběrového řízení.