Památné stromy

Jakožto lesnická společnost s dlouhou tradicí si vážíme přírodního bohatství, které spravujeme. Na našich územích pečujeme celkem o 11 památných stromů, které jsou chráněny podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji a jejich ošetřování je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Vedle toho evidujeme a staráme se o další čtyři desítky stromů, které jsme zařadili do programu „Významné stromy VLS ČR, s. p.“ Jde o jedince, které považujeme za historicky pamětihodné, hodnotné z hlediska krajinářského, druhově významné či pozoruhodné svým tvarem nebo velikostí. Považujeme je za „aspiranty“ na památné stromy a chráníme je, abychom z nich zachovali co nejvíce pro budoucí generace. Každý je označen cedulkou s logem VLS a jeho základními parametry.

Památné stromy u VLS

Název (latinský) Výška Obvod Věk Katastrální území Lesní správa
Dub letní (Quercus robur) 18 - 25 370 - 540 350 Ledce Nouzov
Buk lesní (Fagus sylvatica) 12 340 300 Obecnice v Brdech Obecnice
Modřín opadavý (Larix decidua) 34 520 200 Zvonková Bližší Lhota
Lípa malolistá (Tilia cordata) 35 700 250 Zvonková Bližší Lhota
Javor klen (Acer pseudoplatanus) Zhůří Bližší Lhota
Jilm horský (Ulmus glabra) Zhůří Bližší Lhota
Modřín opadavý (Larix decidua) 40 300 115 Pastviny Klášterec nad O.
Dub letní (Quercus robur) 22 562 300 Valeč Valeč
Lípa malolistá (Tilia cordata) 15 853 450 Jabloneček Dolní Krupá
Dub letní (Quercus robur) 18 441 350 Lhota u Dřís Lipník
Borovice lesní (Pinus sylvestris) 17 310 200 Hradčany nad Ploučnicí Hradčany