Území ve správě VLS

Vojenský újezd Hradiště (Doupov)

Rozkládá se v Doupovských horách na Karlovarsku na 15 542 ha lesní půdy. Nejvyšším vrcholem je Hradiště – 934 m n. m. Geologicky homogenní čedičové pohoří je druhé největší v Evropě a patří mezi nejcennější a ekologicky nejhodnotnější lokality střední Evropy. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes 260 druhů ptáků. Počet rostlinných druhů, včetně vzácných, je až dvojnásobný než v běžné kulturní krajině. Pro Doupovsko jsou typické dvě ucelené rostlinné formace – původní bučiny a rozsáhlé lesostepi.

Přístupnost veřejnosti: Vojenský újezd není přístupný veřejnosti až na krátkou turistickou stezku na jeho západním okraji vedoucí z údolí řeky Ohře na rozhlednu Bučina (červená trasa).

Bývalý vojenský újezd Ralsko

Rozsáhlý bývalý újezd mezi Mnichovým Hradištěm, Máchovým jezerem a Mimoní slouží veřejnosti již řadu let. Jedná se o 26 920 ha lesní půdy. Celá oblast Ralska je ceněna z hlediska ochrany přírody, kdy podstatná část je od podzimu 2014 vyhlášena jako CHKO Kokořínsko – Dokeská část a zároveň je součástí soustavy Natura 2000. Mimo Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala (981 ha), Národní přírodní památku Swamp (47 ha) se dalších 10 přírodních památek nachází na ploše 234 ha.

Ralsko je vlajkovou lodí otevírání bývalých vojenských lokalit veřejnosti. Vojenské lesy a statky ČR zde vybudovaly 25 km cyklotras, 28 km značených turistických stezek, 11 km tras pro in-line bruslaře, 6 km hipostezek (trasy pro jízdu na koni), ale také unikátní naučnou stezku Jeřáb. Díky našim investicím zde naleznete také 10 turistických odpočívadel, desítky informačních panelů či 6 turistických parkovišť. Dlouhodobě v Ralsku také podporujeme fungování Lesního koutu v Hradčanech, což je stanice pro handicapované lesní živočichy z celé ČR.

V místní oboře Židlov VLS realizují v tuzemsku ojedinělý program návratu zubra evropského do volné přírody. Unikátní ralská příroda se stala domovem smečky vlků, která sem přesídlila pravděpodobně z německého území.

Přístupnost veřejnosti: Území je přístupné veřejnosti.

Bývalý vojenský újezd Brdy, dnesCHKO Brdy

Rozkládá se 60 kilometrů jihozápadně od Prahy mezi Jinci a Klatovy. Území představuje lokalitu s největším potenciálem rozvoje turistického ruchu v nejbližších letech, protože bude od 1. ledna 2016 otevřeno veřejnosti. Již dnes však o víkendech a svátcích veřejnost může využívat cyklostezku vedoucí přes Padrťské rybníky. Lokalita je domovem řady unikátních rostlinných druhů i živočichů – například raka kamenáče či vydry říční. Se zrušením vojenského újezdu zde proto bude vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy. V této souvislosti je v plném proudu příprava infrastruktury pro budoucí návštěvníky včetně turistických tras a cyklostezek. Vojenské lesy a statky, které s místní samosprávou a ochranáři spolupracují, plánují v této souvislosti mimo jiné otevření infocentra v Brdech.

Přístupnost veřejnosti: Do 1. 1. 2016, kdy bude vojenský újezd zrušen, po síti turistických tras a cyklostezek, které jsou otevřeny o víkendech a svátcích.

Vojenský újezd Boletice (Šumava)

Rozprostírá se na 20 tisících hektarech mezi Českým Krumlovem, Volary a Horní Planou na rozhraní Předhoří Šumava a Novohradských hor. Celé území představuje v rámci České republiky ojedinělý komplex s výjimečnými přírodními podmínkami. Téměř polovina území je začleněna do CHKO Šumava, přičemž lokalita je také součástí soustavy NATURA 2000. Navíc na území lesní správy Arnoštov se rozkládá ochranné pásmo NPP Blanice s výskytem kriticky ohroženého živočišného druhu perlorodky říční.

Přístupnost veřejnosti: Území, které je stále využíváno k armádnímu výcviku, je přístupné jen po několika trasách v okrajových částech. O víkendu a svátcích slouží veřejnosti okružní trasa na rozhlednu na Knížecím stolci. V okolí újezdu, v lokalitách, které se v roce 2016 otevřely veřejnosti v rámci optimalizace výcvikových prostor slouží návštěvníkům několik okružních tras. První vede z Maňávky na Špičák, hlavním turistickým lákadlem však je nová naoučná stezka okolo rybníku Olšina, která startuje v rekreačním zařízení VLS Resort Olšina.

Vojenský újezd Libavá (Oderská vrchovina)

Severovýchodně od Olomouce se na 23 tisících hektarech rozkládá vojenský újezd Libavá. Oderská vrchovina, která jej tvoří, je jednou z nekrásnějších částí Nízkého Jeseníku. V jižní části lokality pramení na úpatí Fidlova kopce v nadmořské výšce 634 metrů řeka Odra. Místo je oblíbeným turistickým cílem. Oderská vrchovina je domovem řady vzácných živočišných a rostlinných druhů – žije zde například bobr evropský.

Přístupnost veřejnosti: O víkendu a svátcích po značené červené turistické trase z Dolního Újezdu u Lipníka nad Bečvou k pramenu řeky Odry.

Vojenský újezd Březina (Drahanská vrchovina)

V sousedství Moravského krasu u Prostějova se na 17 tisících hektarech rozkládá vojenský újezd Březina. Je tvořen převážně přírodní lesní oblastí Drahanská vrchovina, což je území se značně členitou konfigurací terénu s hluboce zaříznutými údolími s příkrými svahy, náhorními plošinami s četnými bočními žleby a poměrně velkým rozsahem nadmořských výšek od 260 do 660 m n. m.

Přístupnost veřejnosti: S ohledem na armádní činnost lokalita není přístupná veřejnosti.

Bezpečnost v lokalitách VLS

Všechna výše uvedená území jsou chráněna záchranným systémem tzv. RESCUE POINTů, který usnadňuje záchranným složkám, ohroženým osobám i dalším návštěvníkům orientaci v případě mimořádné události. Více informací o tomto systému a také mapy integrovaného záchranného systému jednotlivých lokalit naleznete ke stažení v sekci Naše činnosti. Pro pohyb v lokalitách ve správě VLS návštěvníkům doporučujeme využívat mapové aplikace mapy.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a obsahují také zajímavá místa, informace a objekty, které do mapových systémů doplňují Vojenské lesy a stataky.