Předškoláci v mufloní oboře v Ralsku

Dva dny a jednu noc strávila dvacítka dětí z mateřské školy Staré Splavy v hájovně Senná brána v oboře oboře Velký Dub.

Oboru sloužící k chovu daňků a muflonů si předškoláci užili přes noc ze 20. na 21. června. Připravena pro ně byla lesní pedagogika a všechny program připravený lesní pedagožkou Evou Zikmunodovou a nadlesním Petrem Stopkou zaujal. Řeč se samozřejmě točila okolo lesa, samotné obory Velký Dub a hlavně kolem jejích zvířecích obyvatel. „Nejen děti, ale i my učitelky jsme byly nadšené prostředím, ve kterém jsme strávili spoustu krásných chvil. Ve chvíli, kdy děti uviděly trofeje, se snad nenašel nikdo, kdo by si na ně nechtěl sáhnout a prohlédnout z blízka,“ okomentovala program učitelka starosplavské mateřinky Lucie Navrátilová.

Největším zážitkem pro děti však bylo samotné pozorování daňků i muflonů v přirozeném prostředí. „Z našeho pohledu se děti dozvěděly nové věci a ještě dlouho o výletu mluvily. Lesní pedagogika byla velice hezky připravená a byly bychom rádi, kdyby nebyla poslední. Ještě jednou bychomchtěly touto formou poděkovat paní Haně Dančákové za zprostředkování krásnéhovýletu. Paní Zikmundové a panu nadlensímu Stopkovi za poutavé povídání,“ dodaladalší z učitelek Romana Lebedová.