Život na lesním potoku námětem malých výtvarníků

Vše, co se děje na vodních tocích v lese, bude námětem letošního ročníku tradiční výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje pro děti základních škol ředitel divize VL v Horní Plané.

Soutěž na téma „Život na lesním potoku“ byla ředitelem divize Petrem Králem vyhlášena 22. března, tedy v den, který je podle OSN světovým dnem vody. Tematicky se tak dotýká také strategických snah Vojenských lesů o zvýšení množství vody zadržované v krajině v době klimatických změn a o související posílení biodiverzity spravovaných území.
V zadání jsou proto malí výtvarníci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit upozorněni na skutečnost, že většinu povrchu Země tvoří voda, člověk je z většiny tvořen vodou a bez vody nepřežije víc než několik dní. Na vodě je také závislá veškerá příroda, která nás obklopuje.
„Chceme, aby si děti uvědomily, že každý pramen a potůček je důležitý pro život nejen v lese, ale všude kolem nás, aby si uvědomily, jak spolu zvířata, rostliny, potoky vytvářejí komplex, který je závislý jeden na druhém,“ vysvětlil Petr Král.

Soutěž je tradičně vypsána hned v několika věkových kategoriích:
1. kategorie - žáci mateřských škol
2. kategorie - žáci 1. - 2. tříd základních škol
3. kategorie - žáci 3. - 5. tříd základních škol
4. kategorie - žáci 6. - 7. tříd základních škol
5. kategorie – žáci 8. - 9. tříd základních škol

Uzávěrka pro podávání výtvarných děl je 14. května 2018, vítězové pak budou vybráni ve čtvrtek 24. května, kdy také převezmou ceny s upomínkovými a propagačními předměty VLS na Dětském dni na Olšině. Nejlepší práce pak budou vystaveny v areálu Rekreačního zařízení Olšina.