V Ralsku prezentovali pedagogům lesní pedagogiku

Na pozvání rady Lesnického parku Bezděz se v úterý 28. srpna do Ralska sjeli pedagogičtí pracovníci, aby se blíže seznámily s lesní pedagogikou na semináři „Učitel v lese.“

Seminář v režii divize VLS Mimoň si vytkl za cíl seznámit pedagogy s lesní pedagogikou, představit její postupy lesních v terénu a ukázat aktivity nejen pro děti. Celá akce probíhala za příznivého počasí pod otevřeným nebem v lesním areálu Skelná huť v Ralsku.
Účastníky přivítal ředitel divize Mimoň Roman Vohradský, který je seznámil s činností VLS i Lesnického parku Bezděz. Blíže tento projekt, který je od loňského roku součástí mezinárodní sítě modelových lesů Čacká z Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
Alice Palacká, která vede kursy lesních pedagogů na SLŠ v Hranicích na Moravě, pak přítomným představila hlavní principy lesní pedagogiky. V teoretické části semináře přišla také řeč na obecné základy lesního hospodaření, ochrany lesa i současné problémy tohoto oboru.
Odpolední program pak byl věnován ukázkám v lesním terénu. Z účastníků semináře se staly děti různých věkových kategorií a samy zažily na své kůži, jak takový den v lese s lesníkem probíhá.