Produkty ekologického zemědělství VLS na Karlovarsku opět lákaly

Chovatelský den VLS představil BIO produkci divize zemědělství i program Celostátní síť pro venkov

Tradiční Chovatelský den VLS nalákal v pátek 20. září na farmu Vojenských lesů a statků Malý Hlavákov stovky návštěvníků na jídlo z produkce ekologického zemědělství podniku, techniku i atrakce pro děti. Veřejnosti se zemědělci státního podniku prezentovali výstavou skotu, ochutnávkami jídel z BIO hovězího masa a i prodejem pro domácí kuchyni.

Vedle podnikové agrární výroby, která hospodaří plně v režimu ekologického zemědělství a specializuje se na chov masných plemen a výrobu mléka, představilo Ministerstvo zemědělství na farmě VLS, zasazené v nádherné krajině Doupovských hor, také program Celostátní sítě pro venkov. Návštěvníci se tak mohli seznámit s dotačními možnostmi Programu rozvoje venkova 2014-2020 i úspěšnými projekty.
Především všechny malé i velké kluky, ale také pro farmáře, Lákal program také na výstavu zemědělské techniky. Navíc na malé děti čekal skákací hrad, ti větší pak zkusili střelbu z luku.
Součástí dne byla také prezentace trubačů VLS z karlovarské divize podniku a také tombola s tradiční soutěží, v níž si každý mohl otestovat svůj talent pro povolání obchodníka se skotem. Soutěžící v ní totiž odhadovali živou váhu vystavených exemplářů masných plemen.

Divize zemědělské výroby VLS ČR hospodaří na šesti a půl tisících hektarech zemědělské půdy v rámci tří zemědělských správ v chráněné oblasti Šumava, v Oderských vrších a právě na Karlovarsku v Doupovských horách. Zabývá se produkcí zástavového skotu masných plemen a ročně na trh dodá 1,3 milionu litrů mléka. Díky tomu, že hospodaří ve výjimečných přírodních podmínkách v lokalitách, jež jsou dlouhodobě uchráněny intenzivnímu využívání, splňuje veškerá zemědělská výroba VLS nejvyšší standardy ekologického zemědělství. Stejně tak živočišná výroba VLS splňuje nejvyšší standard welfare, který je ukazatelem zdravých a humánních podmínek chovu hospodářských zvířat.

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství jako komunikační platforma za účelem propagace Programu rozvoje venkova. CSV plní mimo jiné úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci jednotlivých programů rozvoje venkova. Pomáhá také českému venkovu efektivněji využívat zdrojů z evropských rozvojových fondů