Vojenské lesy otevřou své přírodní lokality včelařům

VLS nabídnou své unikátní přírodní lokality k dispozici malým včelařům. Smyslem spolupráce je podpora včelařství, ale také možnost využití přínosů včel pro posílení biodiverzity a biologickou rovnováhu přírody.

Spolupráci zakotvuje memorandum, které dnes podepsali ředitel VLS Petr Král a předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová. Čeští včelaři tak budou pro svou činnost moci využívat šest přírodních lokalit, které Vojenské lesy spravují v bývalých vojenských újezdech i v okolí těch stávajících. S ohledem na omezení související s výcvikovou činností armády včelstva nebudou umísťována v aktivních vojenských újezdech.
Společným jmenovatelem lokalit, které VLS spolkovým včelařům dají k dispozici, je, že se v drtivé většině jedná o unikátní přírodní oblasti, kterým se po desetiletí vyhnul civilizační ruch včetně intenzivního zemědělského využití a „chemizace“ krajiny.
Podmínky dohody lesníků s včelaři stanoví, že vhodné lesní pozemky vytipují zájemci o umístění včelstev se správci jednotlivých lokalit. Stanoviště od sebe budou muset být vzdálena minimálně 2 kilometry a konkrétní člen spolku na ně s VLS uzavře nájemní smlouvu maximálně na 4 roky za symbolický nájem. Podmínkou je, že na stanovišti neumístí včelař více než 20 včelstev.
„Smyslem této spolupráce je pro nás využití přínosu včely medonosné pro ekologickou stabilitu krajiny. A také proto, že chceme podpořit tuto společensky přínosnou spolkovou činnost,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.
Lesníci tak včelařům pro jejich činnost poskytnou i další součinnost, především možnost příjezdu na stanoviště po lesních cestách. Dohoda VLS a Českého svazu včelařů se opírá i o lesní zákon, který stanoví, že správce lesa je povinen zajišťovat, aby lesy rovnoměrně a trvale plnily všechny své funkce, tedy i funkci ekologickou.
„A k zajištění této funkce lesů přispívají významnou měrou také hmyzí opylovatelé. Proto chovatelé mohou se souhlasem vlastníka lesa z důvodu opylování rostlin, využití medovice a zlepšení produkce semen lesních dřevin lesa umisťovat svá včelstva na lesních pozemcích,“ dodala předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová s tím, že spolupráce s vojenskými lesy je oboustranně výhodná.
Součástí memoranda je také dohoda lesníků s včelaři o spolupráci na osvětové činnosti. Svaz tak bude moci propagovat svou činnost na akcích, které Vojenské lesy a statky pořádají pravidelně pro veřejnost. Včelaři se tak pravděpodobně představí na největší tuzemské oborové akci Lesnický den v Ralsku, Dětském dni na šumavské Olšině, ale také tradiční každoroční prezentaci Armády ČR a VLS ve vojenském újezdu na Olomoucku s názvem Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé.