Vojenské lesy budou spolupracovat s orientačními běžci

Dohodu o vzájemné spolupráci při pořádání závodů a tréninků podepsali na konci uplynulého roku ředitel VLS Roman Vohradský společně s předsedou Českého svazu orientačních sportů Radanem Kamenickým. Uzavřená smlouva by měla orientačním běžcům více otevřít vojenské lokality pro jejich akce i přípravu.

Dohoda orientačních běžců s lesníky VLS navazuje na memorandum o vzájemné spolupráci, které uzavřel tento sportovní svaz s resortem obrany, jehož jsou Vojenské lesy součástí. „Blízkost obou stran je v tomto směrů zřejmá. Dobrá schopnost pohybu a orientace v neznámém terénu je schopností, která se cení v celé škále činností spojených s obranou státu,“ uvedl předseda Českého svazu orientačních sportů Radan Kamenický.
Společné zájmy mají podle ředitele VLS Romana Vohradského také orientační běžci s lesníky. „Mimo jiné jak lesnická profese, tak i orientační sporty kladou důraz na výchovu návštěvníků lesa k ohleduplnému chování v přírodě,“ dodal.