Stádo zubrů VLS má dva nové býky z Milovic, dvě samice z Ralska poputují do nového chovu na Lipno

Chov zubrů VLS v Ralsku doplnily v pátek dva býci z chovu ochranářské společnosti Česká krajina v Milovicích. Jejich vypuštění v oboře Židlov je součástí rozsáhlé výměny, která má v rámci české části mezinárodního záchranného programu usilujícího o návrat zubra evropského do přírody, geneticky oživit tuzemské chovy.

Převoz dvou zubřích býků z bývalého vojenského prostoru Milovice ve středních Čechách do obory Židlov, kde běží po léta chovný program Vojenských lesů a statků, odstartoval rozsáhlou výměnu v českých chovech největšího obratlovce Evropy. Jejich výsledkem má být genetické oživení dvou nejvýznamnějších chovů zubrů v Česku, ale také a založení nového chovného stáda na Lipně na Šumavě. Akce se týká celkem čtyř krajů.
„I přes velmi náročné podmínky se nám podařilo odchytit dva plánované býky. Samci ve věku dvou a tří let byli úspěšně vypuštěni v oboře Vojenských lesů a statků v Židlově,“ oznámil ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál
Výměna zvířat pomůže zvýšit genetickou pestrost stád. „Chov v Židlově patří k nejvýznamnějším u nás, jsme proto velmi rádi, že jsme mohli s tamní oborou zvířata vyměnit,“ dodal. Z milovické rezervace již v minulosti odjeli zubři do rezervace u Rokycan, ale i do zahraničních rezervací ve Francii nebo Nizozemí. Součástí současných přesunů zvířat bude vznik nového chovu na Lipně v jižních Čechách. Právě tam odjedou dvě samice z chovu VLS v Ralsku, které doplní další dvě zubří jalovice ze Zooparku Chomutov v Ústeckém kraji. „Cílem je, aby nově vzniklý chov zubrů na Lipně byl geneticky co nejpestřejší. Bělověžská linie zubrů, chovaná v Milovicích i v Židlově, pochází z pouhých sedmi zakladatelů. Proto je při sestavování nových stád třeba dbát na co největší genetickou variabilitu,“ doplnil Dalibor Dostál s tím, že čtyři samice ze dvou různých chovů pak na Lipně doplní samec z milovické rezervace.

Foto Dalibor Dostál, česká krajina: Tříletý zubří býk narozený v milovické rezervaci vybíhá do obory Židlov v Ralsku.