VLS s partnery na Šumavě obnoví Želnavský smyk a další část Schwarzenberského kanálu

Akce bude spolufinancována z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Takzvaný Želnavský smyk, spojující Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou bude obnoven. Práce na jeho opravě začnou ještě před koncem tohoto roku a dokončeny by mohly být na jaře 2021. Více než 3 a půl kilometru dlouhý úsek šumavské technické památky opraví Vojenské lesy a statky ČR v rámci společného projektu s Lesy ČR a rakouským obecním spolkem Tourismusverband Böhmerwald. Oprava je součástí společného česko-rakouského projektu spolufinancovaného z evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jeho cílem je zachovat a zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu a také rašeliniště Bavorské nivy na rakouské straně.

Želnavský smyk, často nazývaný také jako Novopecký smyk, či Hefenkriegský smyk, je historické vodní dílo vybudované společně se Schwarzenberským kanálem. Z něj se odděluje na hranici NP Šumava v místě zvaném Klápa a odvádí vody do Vltavy u dnešní Nové Pece. Tři a půl kilometru dlouhá vodní cesta má dlouhé přímé úseky a mírné zatáčky, aby po ní bylo možné plavit celé kmeny stromů. V historii umělým plavebním kanálem lesníci dopravovali dříví směrem k Vltavě, po níž jej plavili až do Prahy.

„Oprava a obnova navazuje na nedávno dokončenou rekonstrukci Schwarzenberského plavebního kanálu. Želnavský smyk je součástí soustavy plavebních kanálů, které byly prohlášeny národní kulturní památkou, je připomínkou naší lesnické historie, kterou chceme do šumavské krajiny vrátit. V lesnickém hospodaření jej samozřejmě již nevyužijeme, přesto se těším, až po dokončení opravy touto historickou cestou v rámci slavnostního otevření nějaké dřevo splavíme,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

Oprava a obnova historického kanálu Želnavský smyk je součástí společné spolupráce VLS s Lesy ČR a rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald. Vedle této vodní cesty by v rámci projektu, jehož strategickým partnerem je také Správa Šumavského národního parku, měl být obnoven také další úsek Schwarzenberského plavebního kanálu od bývalé osady Růžový vrch až po státní hranici.

„Stejně jako naši partneři chceme zhodnotit kulturní památku mezinárodního významu, zpřístupnit ji veřejnosti a pokračovat ve spolupráci s Rakouskem. Proto navazujeme na již úspěšně dokončený mezinárodní projekt a do roku 2021 opravíme další úsek Schwarzenberského plavebního kanálu i část koryta Otovského potoka a toku Světlá. Podél dosud nepřístupné části kanálu i Otovského potoka postavíme také 700 metrovou přístupovou komunikaci,“ uvádí Tomáš Pospíšil pověřený vedením státního podniku Lesy ČR.

Celkem si rozsáhlá investiční akce do šumavské národní kulturní památky vyžádá náklady bezmála 88 milionů korun. Velkou část nákladů pokryje dotace přeshraničního programu INTERREG V-A Rakousko- Česká republika, kterou partneři projektu v minulých dnech získali.

Část prostředků půjde do přeshraniční podpory turistického ruchu v tomto regionu společně s rakouskou organizací cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald. Destinační management projektu by tak měl společně se soustavou palebních kanálů podporovat návštěvnický zájem také o nedaleká rašeliniště Bavorské nivy.

„Jde o propagaci společného přírodního a kulturního dědictví. Navíc nás zde propojuje společné téma vody, které je v době dnešní klimatických změn velmi aktuální. V tomto smyslu je tato investice sekundárně také součástí našich snah o zvýšení biodiverzity spravovaných území zadržováním vody v krajině,“ uvedl ředitel divize VLS v Horní Plané Petr Král. Ten zároveň připomněl další investice, kterými se Vojenské lesy snaží vracet do šumavské krajiny zaniklá drobná vodní díla v rámci programu Živá voda VLS. Většinou se jedná o malé rybníčky u zaniklých šumavských obcí nebo právě lesní nádrže pro plavení dříví, tzv. klausy v povodí Blanice.

,,Vojenské lesy a statky jsou vedoucím partnerem celé akce, jde zatím o největší investiční akci svého druhu, kterou státní podnik bude realizovat, přesto pevně věřím, že s pomocí všech partnerských stran dokončíme společně obnovu této významné kulturní památky včas a podle plánu,“ dodal projektovým manažer akce Tomáš Vydra.

Program přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika je zaměřen na podporu projektů řešících společné řízení rizik, rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů včetně zlepšení jejich dostupnosti, společné vzdělávání a zvýšení kvalifikace žáků a studentů a spolupráci institucí a komunit. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni.

Vojenské lesy a statky ČR jsou státním podnikem s 90tiletou historií, který hospodaří v lokalitách, jež slouží, či v minulosti sloužily, jako výcvikové armádní prostory. Jde celkem o šest unikátních přírodních lokalit, které patří k nejzachovalejším lesním celkům nejen v ČR, ale i v Evropě. Na Šumavě lesnická divize VLS spravuje Vojenský újezd Boletice, ale také přírodní lokalitu mezi Novou Pecí a Lipnem, přiléhající k NP Šumava.

Lesy České republiky byly založeny dne 1. ledna 1992 Ministerstvem zemědělství České republiky. Hlavní náplní činnosti státního podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu, čímž jsou Lesy ČR jednoznačně největším správcem lesů v ČR. Na Šumavě státní lesnická firma mimo jiné spravuje také oblast okolo přírodní rezervace Otovský potok, kudy vede zatím nepřístupná část Schwarzenberaského kanálu.

Tourismusverband Böhmerwald je rakouskou organizací turistického ruchu, kterou založily obce v příhraniční oblasti Šumavy. Organizace se zabývá mimo jiné destinačním managementem v oblastech, kterými vede Schwarzenberský plavební kanál na rakouské straně.