Zemědělství

Zemědělské správy VLS hospodaří ve výjimečných přírodních podmínkách v lokalitách, které jsou dlouhodobě uchráněny intenzivní lidské činnosti. Díky tomuto prostředí a způsobu našeho hospodaření, který je v maximální možné míře ohleduplný ke krajině i chovaným zvířatům, splňuje veškerá zemědělská výroba VLS nejvyšší standardy ekologického zemědělství.

Jsme ekofarmáři

Výrobním zaměřením divize zemědělské výroby je chov skotu masných užitkových plemen a výroba mléka, které dodáváme na trh výhradně v BIO kvalitě.
VLS splňují u chovu skotu nejvyšší standard welfare, který je ukazatelem zdravých a humánních podmínek chovu hospodářských zvířat.
To vše ovlivňuje mimořádnou kvalitu zemědělských produktů, které dodáváme na trh.

Hospodaříme v čisté přírodě

Zemědělství podniku respektuje přírodní zákonitosti se zachováním krajinných prvků a udržováním přirozené úrodnosti půdy. Velká část pozemků, na kterých farmaříme, je zařazena do soustavy Natura 2000. Divize zemědělské výroby hospodaří na více než 7000 hektarech zemědělské půdy na území celého státního podniku. Většinu této rozlohy tvoří trvalé travnaté porosty využívané k pastvě skotu, na čtyřech stovkách hektarů orné půdy pak pěstujeme plodiny určené ke krmení zvířat, obiloviny, jednoleté a víceleté pícniny.

Přijďte se přesvědčit

O tom, jak vypadá ekologické farmářství VLS, se ostatně můžete přesvědčit na vlastní oči a vlastními chuťovými pohárky. Pro veřejnost každoročně pořádáme chovatelský den na naší ekologické farmě Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku. Akce probíhá vždy v brzkých podzimních dnech a pozvánku na ní naleznete s dostatečným předstihem v kalendáriu.

Květušín

Květušín 324
328 29 Polná na Šumavě
Petra Nevřelová
Tel.: 954 003 211
E-mail: petra.nevrelova@vls.cz

Ukázat na mapě

Bražec

Bražec
364 71 Bochov
Ing. Pavel Ženíšek
Tel.: +420 954 003 223
E-mail: pavel.zenisek@vls.cz

Ukázat na mapě

Heroltovice

Smilovská 171
783 07 Město Libavá
Ing. Jaromír Pokorný
Tel.: +420 954 003 244
E-mail: jaromir.pokorny@vls.cz

Ukázat na mapě

ředitel divize: Ing. Jaroslav Kratochvíl
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 16000 Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 954 009 111
E-mail: jaroslav.kratochvil@vls.cz

Produkce masného skotu

Telata 1281 kusů
Jalovice 794 kusů
Plemenní býci 89 kusů
Krávy 1404 kusů
Celkem 3568 kusů

údaje k 30.6. 2023

Produkce BIO mléka

Teleta 43 kusů
Jalovice 193 kusů
Plemenní býci 1 kus
Krávy 251 kusů
Celkem 661 797 litrů

údaje k 30.6. 2023