Karlovy Vary

Divize Karlovy Vary hospodaří na území Doupovských hor ve VVP Hradiště na 14 834 ha lesní půdy a na 76 ha vodních ploch. Organizačně se člení na 3 lesní správy (LS Dolní Lomnice, Klášterec a Valeč), správu služeb Lučiny a ředitelství divize.

Doupovské hory patří do geomorfologického celku Podkrušnohorské oblasti s nejvyšším vrcholem Hradiště – 934 m n. m. Geologicky homogenní čedičové pohoří je druhé největší v Evropě.

Doupovsko jako celek patří mezi jedenáct nejcennějších a ekologicky nejhodnotnějších území střední Evropy. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes 260 druhů ptáků. Počet rostlinných druhů, včetně těch vzácných, je až dvojnásobný než v běžné kulturní krajině. Především zde jsou dvě převládající ucelené formace flory, a to původní bučiny a rozsáhlé lesostepi.

Kontakty

Dolní Lomnice

Lučiny 17, Doupovské Hradiště
362 72 pošta Kyselka
Ing. Martin Syrovátka
Tel.: +420 954 004 111
E-mail: martin.syrovatka@vls.cz

Ukázat na mapě

Klášterec nad Ohří

Zahradní 529
431 51 Klášterec nad Ohří
Ing. Pavel Soudek
Tel.: +420 731 432 085
E-mail: pavel.soudek@vls.cz

Ukázat na mapě

Valeč

Podbořanská 36, Valeč v Čechách
364 52 pošta Žlutice
Václav Macháček
Tel.: +420 954 004 133
E-mail: vaclav.machacek@vls.cz

Ukázat na mapě

Správa Služeb Lučiny

Lučiny 17, Doupovské Hradiště
362 72 pošta Kyselka
Ing. Ladislav Novotný
Tel.: +420 724 966 983
E-mail: ladislav.novotny@vls.cz

Ukázat na mapě

Kontakt: Ing. Jiří Kšír
Tel.: +420 954 004 925, +420 725 257 753
E-mail: jiri.ksir@vls.cz

Divize Karlovy Vary myslivecky hospodaří v honitbě Hradiště. Výměra honitby je více jak 35 000 ha a téměř celá se nachází ve stejnojmenném vojenském újezdu (VÚ). Je tvořena lesními porosty, plochami střelnic, zemědělsky využívanými pozemky a vodními plochami. Organizačně je členěna na tři lesní správy a to Dolní Lomnice, Klášterec a Valeč. Lovenými druhy spárkaté zvěře jsou jelen evropský, sika japonský, srnec obecný, prase divoké, muflon a daněk skvrnitý.

Výkon práva myslivosti, stejně jako další hospodářské aktivity na těchto pozemcích určených pro obranu státu, je podřízen vojenskému využití území a výcviku AČR. Z toho plynou určitá specifika týkající se zejména omezení vstupu a vjezdu. Vstup a vjezd je možný pouze s vydáním příslušného povolení, které vydává pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Hradiště se sídlem v Karlových Varech. Ve dnech výcviku vojsk není povolen vstup do určených lokalit ani s příslušným povolením.
Dalším specifikem je omezení doby lovu trofejové zvěře formou individuálního lovu s loveckým průvodcem:

Jelen evropský: cca od 1. 9. do 5. 10.
Jelen sika japonský: cca od 1. 10. do 30. 10.
Srnec obecný: od 1. 5. do 15. 8.

Lov kňoura prasete divokého, muflona a daňka skvrnitého je z důvodu jejich malému zastoupení v honitbě pouze doplňkovým lovem k ostatním druhům trofejové zvěře. Individuální lov holé a netrofejové zvěře lze po dohodě uskutečnit pouze jako doplněk k lovu zvěře trofejové. Poplatkový lov se řídí pravidly průběrného lovu zvěře pro honitbu Hradiště a je prováděn za doprovodu pracovníků VLS ČR, s. p., divize Karlovy Vary.

KONEČNÉ TERMÍNY LOVU URČUJE DIVIZE. Ihned po podání elektronické žádosti je zasláno na zadanou emailovou adresu potvrzení o zaevidování elektronické žádosti.

Jelen evropský, jelen sika japonský
Zhruba v měsíci srpnu jsou lovci kontaktováni zvolenou lesní správou s konečným termínem lovu. Ten se odvíjí od intenzity výcviku AČR, bodové hodnoty trofeje uvedené v žádosti a data podání žádosti.

Srnec obecný
Po přijetí potvrzení o zaevidování elektronické žádosti na poplatkový lov srnce obecného kontaktuje žadatel o poplatkový lov příslušnou lesní správu (https://www.vls.cz/cs/divize/karlovy-vary) a domluví si termín lovu.

V době od 1. 11. do 15. 1. jsou organizovány společné lovy na holou spárkatou a černou zvěř pro skupiny minimálně 25 lovců (pouze po předchozí telefonické domluvě).

Divize Karlovy Vary má omezenou možnost ubytování loveckých hostů ve svých ubytovacích zařízeních. Oblíbeny jsou zejména lovecké ubytovny v Bukovině a Činově, dále je možné se ubytovat na malém loveckém srubu v Korunní nebo inspekčních pokojích na lesních správách. Ceny ubytování se pohybují v relaci od 200,- do 450,- Kč za noc.

Na lov se lovečtí hosté přepravují vlastními automobily. Z hlediska řídké cestní sítě doporučujeme OA s pohonem všech kol a vyšší světlou výškou. Ve výjimečných případech lze využít za úplatu služebních automobilů VLS ČR, s. p..

Nejcennější trofeje za posledních pět let

jelen evropský 230,52 b. CIC
jelen evropský 202,26 b. CIC
jelen evropský 201,44 b. CIC
jelen sika japonský 289,70 b. CIC
jelen sika japonský 286,40 b. CIC
jelen sika japonský 285,50 b. CIC
prase divoké 125,20 b. CIC
prase divoké 123,95 b. CIC

Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Karlovy Vary nabízí lovecká místa na společných lovech v honitbě Hradiště (Doupovské hory), organizovaných formou naháňky se slíděním, s možností lovu zvěře holé spárkaté, špičáků do 15 cm a zvěře černé.

TERMÍNY

04. 11. 2023
18. 11. 2023
02. 12. 2023
08. 12. 2023
15. 12. 2023
02. 01. 2024
12. 01. 2024

Podrobné informace včetně rezervace jednotlivců, případně loveckých skupin na tel. čísle: + 420 725 257 753; nebo emailu: jiri.ksir@vls.cz

Hradiště v Doupovských horách představuje unikátní čedičové pohoří s rozsáhlými lesostepními lokalitami a rozlehlými původními bučinami, které hraničí s nejmalebnějším úsekem řeky Ohře. Okolí újezdu nabízí celou škálu významných památek od zříceniny hradu Andělská hora, hrad Harštějn u Buchova až po řadu barokních památek ve Valči v čele s místním zámkem.

Turistické trasy

P.č. Popis Značení Délka
1. Kyselka - rozhledna Bučina červená trasa 1,5 km
2. Dubina - Skalky skřítků žlutá trasa s naučnou stezkou 1,5 km

Cyklotrasy

cyklotrasa 2249 "Doupovská" Bělá - Březina - Dubina 39 km

Tipy

Výstup na rozhlednu Bučina
Strmý výstup z údolí řeky Ohře od dnes již polorozpadlých lázní Kysilka u Karlových Varů na jednu z nejstarších rozhleden v Česku vás odmění unikátním výhledem na okolí západočeské metropole, údolí řeky, Doupovské i Krušné hory. Desetimetrovou kamennou rozhlednu zde nechal v roce 1880 postavit v nadmořské výšce 582 metrů známý místní rodák a podnikatel Heinrich Mattoni.

Skalky skřítků plné legend
Trasa s naučnou stezkou vede ke geologické zajímavosti, tzv. Skalkám skřítků, která je národní přírodní památkou. Jsou to odkryté tufové příkrovy, dutiny podlouhlého oválného tvaru s průměrem až 150 centimetrů, vymodelované do příkrých stěn vysokých asi 10 metrů. K místu se váže legenda o skřítcích, kteří zde hlídali poklad a od lidí, se kterými zde spolužili, vyžadovali jen něco málo jídla. Jak šel čas, chamtiví sedláci dávali skřítkům stále méně, až se malí obyvatelé rozhodli místo opustit. Rozešli se ke Krušným horám a nikdo je zde již nespatřil. I když zde již nenajdete skřítky, můžete v okolí nalézt mnoho druhů rostlin, např. jaterník podléšku, plicník lékařský, prvosenku jarní, sasanku pryskyřníkovitou, lilii zlatohlavou nebo lýkovec jedovatý.

Divize celkem obhospodařuje76 hektarů vodních ploch, nejvýznamnější jsou Javorenský rybník, Krásný rybník a Zelený rybník. Rybníkářství je zaměřeno na násadovou rybu, zejména kapra a lína. Většina vodních ploch je totiž v nadmořské výšce okolo 700 metrů, což způsobuje, že ryba nemá velké přírůstky, zato má tato výšková lokace velmi kladný vliv na zdravotní stav rybích populací.

Název Výměra Využití
Javorenský rybník 9,8 ha hospodářský
Krásný rybník 9,5 ha hospodářský
Zelený rybník 4,2 ha hospodářský
Tišina 2,4 ha hospodářský
Nový rybník 0,7 ha hospodářský

Na vodních plochách ve správě karlovarské divize VLS není provozován sportovní rybolov.

Lesní pedagogika
Kontakt pro školy a dětské kolektivy
Jana Hynková
Tel.: +420 731 137 686
E-mail: jana.hynkova@vls.cz