Zemědělství

Zemědělská výroba podniku je zařazena do systému ekologického zemědělství. VLS ČR patří mezi významné české producenty biomléka a zemědělství podniku respektuje přírodní zákonitosti se zachováním krajinných prvků a udržováním přirozené úrodnosti půdy. VLS splňují u chovu skotu, jenž je dominantním zemědělským odvětvím společnosti, nejvyšší standard welfare, který je ukazatelem zdravých a humánních podmínek chovu hospodářských zvířat.

Divize zemědělské výroby hospodaří na více než sedmi tisících hektarech zemědělské půdy na území celého státního podniku. Většinu této rozlohy tvoří trvalé travnaté porosty a dále asi 400 hektarů je orná půda, kde pěstujeme plodiny určené ke krmení zvířat, obiloviny, jednoleté a víceleté pícniny.

V rámci organizačního členění divize zemědělské výroby jsou vedení útvaru podřízeny tři zemědělské správy: ZS Květušín, ZS Bražec a ZS Herlotovice. Výrobním zaměřením divize zemědělské výroby je chov skotu masných užitkových plemen a výroba BIO mléka.

Více informací najdete na stránce divize Zemědělské výroby.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Kratochvíl
Tel: +420 954 009 111
E-mail: jaroslav.kratochvil@vls.cz