Navštivte nás na Zemi živitelce

Po roční koronavirové pauze dnes na výstavišti v Českých Budějovicích začal mezinárodní agrosalon Země Živitelka. Na výstavě, která běží až do úterý 31. srpna, najdete i stánek Vojenských lesů a statků ČR.

VLS zde prezentují především svůj agrární program, který vedle dominujícího lesního hospodaření patří k méně známým výrobním oborům státního podniku. Zemědělská výroba je rozdělena do tří zemědělských správ, které obhospodařují bezmála sedm tisíc hektarů půdy, z níž drtivou většinu zabírají travní porosty. Dominantním oborem je chov skotu, který probíhá v unikátních přírodních lokalitách ve správě VLS, kde se většina pastvin nachází ve zvláště chráněných přírodních územích. Proto je zemědělská výroba kompletně zařazena do systému ekologického zemědělství. Chovy VLS navíc splňují nejvyšší standardy tzv. wallfare, který je ukazatelem humánních podmínek zacházení s hospodářskými zvířaty.