Déšť a tající sníh „zavřel“ šumavskou stezku kolem Olšiny

V důsledku vytrvalých dešťů a tání sněhu na Českokrumlovsku uzavřely VLS naučnou stezku Olšina, která vede mokřady kolem stejnojmenného rybníku. Otevřena bude až po opadnutí vody a následných opravách, které vznikly v důsledku vzedmutí hladiny jednoho z nejvýše položených chovných rybníků v republice.

Okružní trasa kolem rybníku Olšina mapuje přírodní lokality, které byly po desetiletí veřejnosti nepřístupné, protože až do roku 2016 šlo o součást vojenského újezdu Boletice. Sedmikilometrová stezka vede převážně po povalových chodnících mokřady a rašeliništi územím, které je součástí šumavské chráněné krajinné oblasti, evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice i Přírodní rezervace Olšina. Vojenské lesy a statky stezku otevřeli v létě 2020 a ta se ihned zařadila mezi nejpopulárnější šumavské trasy.
„Návštěvníci musejí však mít v každém ročním období na paměti, že jde o trasu reálnou přírodou, na níž se v průběhu roku a počasí mohou podmínky výrazně měnit, čemuž je nezbytné přizpůsobit i vybavení na výlet, především vhodnou obuv. Navíc, Olšina je součásti protipovodňových opatření v povodí řeky Vltavy a regulace průtoků za stavů, které hrozí povodní jako nyní, mají samozřejmě přednost před návštěvnickým servisem,“ vysvětlil ředitel divize VLS Horní Planá Martin Honetschläger.
Informace o aktuálním stavu trasy mohou návštěvnici najít na stránkách naučné stezky na tomto portálu (odkaz na homepage). Zde je mimo jiných informací umístěn semafor, který poskytuje aktuální obrázek o její schůdnosti.
„Pro zimní období obecně platí červené světlo na semaforu, které signalizuje, že vstup je pouze na vlastní nebezpečí. Aktuální stav je ale takový, že nikomu nedoporučujeme to ani zkoušet,“ dodal ředitel Honetschläger.
Vzedmutá hladina mimo jiné na několika místech poškodila povalové chodníky, či je posunula mimo jejich ložiska. Po opadnutí vody, tak bude zprovoznění stezky vyžadovat několik oprav.