Povídání o Brdech u Valdeckého rybníka

V pondělí podvečer se lesní pedagožka brdské divize VLS Petra Večeřová a brdský historik Petr Ježek z Vojenského historického sdružení Brdy (VHSB) sešli u Valdeckého rybníka s dětmi z letního tábora Fénix.

Povídání s dětmi pod vedením Petra Štolby ml. se točilo okolo myslivosti, historie Brd, ale také kolem toho, jak se v bývalém vojenském újezdu chovat, aby to bylo bezpečné. Mezitímco se připravovala večeře, si děti poslechly pár zajímavostí ze světa lesnictví a myslivosti. „Protože při vycházce mohly u cesty potkat růžové, asanované dříví, tak jsme zabrousily především do ochrany lesa a to hlavně na lýkožrouta smrkového a klikoroha borového. Děti se dozvěděly základní bionomii těchto druhů a mohly si zblízka prohlédnout i požerek od lýkožrouta a lýkožrouta samotného. Dále se dozvěděly rozdíl mezi lapákem a lapačem a proč jsou vlastně lapáky u cesty růžové,“ vysvětlila Petra Večeřová.

Během debaty o myslivosti se děti seznámily se spárkatou zvěří, povídaly si s Petrou o různých druzích parohaté i rohaté zvěře. Lesní pedagožka jim také vysvětlila životní styl spárkaté zvěře a na obrázku jelena lesního si děti zkusily popis části těla mysliveckou mluvou a mohly si prohlédnouti shoz.

Petr Ježek z VHSB poté promluvil o historii brdské vojenské střelnice a také o tom, kde se nyní návštěvníci nové CHKO Brdy mohou volně pohybovat a která území jsou uzavřena, ať již z důvodu právě probíhající pyrotechnické asanace či existence posádkového cvičiště 13. dělostřeleckého pluku Jince. Prezentovány byly jednotlivé typy výstražných tabulí a vysvětlen jejich význam. „Děti byly upozorněny na nebezpečí ohrožení zdraví a života, které může představovat náhodný nález nevybuchlé munice a seznámeny s tím, jak se v takovém případě správně zachovat,“ dodala Petra Večeřová.