I v dešti na Libavou dorazily davy

I přes nepřízeň počasí se akce ARMÁDA, LESNICTVÍ A MYSLIVOST NA LIBAVÉ zúčastnilo přes pět tisíc lidí.

V sobotu 10. června proběhla v areálu Heřmánky poblíž Potštátu již tradiční akce pro veřejnost – Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé, která patří svým rozsahem a obšírností k největším tematickým výstavám na Moravě. Měli jsme možnost vidět na jednom místě vojenskou techniku jako tank T72 či bojová vozidla pěchoty Pandur, nebo BVP2, lesnickou techniku reprezentovanou harvestorem JD 1270 a přitom stát kousek od několika chovných hřebců zápolících s kládou při slalomu, nebo táhnoucích saně naplněné dvoutunovým nákladem. Tohle všechno podbarveno chovatelskou přehlídkou trofejí zvěře ulovené v honitbách VLS ČR s. p., divize Lipník n. B. Na své si přitom přišly především děti, které měly na druhé straně areálu možnost vydat se po stezce moudré sovy. Kromě informací o lesnictví a myslivosti letošní program zahrnoval také stanoviště zaměřené na zemědělství a to chov skotu, koní či včel. V obležení byl stánek s dravci, ale i dílna, ve které děti vyšívaly a vyráběly krásné náramky z přírodních materiálů. Součástí akce byly také dvě klubové výstavy plemen loveckých psů - klubová výstava Moravskoslezského klubu chovatelů jagdterierů a klubová výstava Českomoravského klubu chovatelů barvářů.

Všechno jsme byli schopni zařídit a zorganizovat, kromě počasí. A fronta, která už od pátku od večera přecházela od západu přes celou republiku, se vyřádila nad Heřmánkami právě v sobotu mezi osmou hodinou ranní a polednem. Kupodivu to neodradilo ohromnou spoustu lidí, kteří do Heřmánek přijížděli jak od Potštátu, tak od Olomouce s vědomím, že v lese nebývá špatné počasí, jen špatně oblečený člověk. Takže nejtradičnějším oblečením jak malých, tak velkých návštěvníků byla pláštěnka a gumáky různých velikostí.

Přes nepřízeň počasí byly dopoledne zahájeny, po oficiálním přivítání návštěvníků přednostou ÚÚVÚ Libavá pplk. Ing. Zákuťanským a ředitelem divize VLS Lipník n. B. Ing. Jaroslavem Neradem, obě výstavy psů a přehlídka chovných hřebců slezského norika a následně i kombinovaná soutěž tažných párů koní. Tato soutěž se skládá ze tří disciplín – vozatajské soutěže, slalomu s kládou a těžkého tahu.V průběhu dopoledne bylo také předneseno průvodní slovo k chovatelské přehlídce trofejí zvěře ulovené v honitbách VLS Lipník n. B. v sezoně 2016/2017 a to především v honitbě Libavá. Byla zde přitom prezentována trofej jelena nerovného šestadvacateráka uloveného 17. 9. 2016 v honitbě Libavá (trofej byla původně hodnocena jako čtyřiadvacaterák, aktuální změnou metodiky CIC však byla překvalifikována). Jedná se historicky o druhou největší trofej jelena uloveného v honitbách VLS. Celá expozice trofejí jelenů snad prokázala, že se myslivost u VLS ubírá správným směrem. Toto konstatování podtrhuje přehlídka shozů jelenů nalezených na Libavé a v jejím okolí na jaře roku 2017. Součástí zahájení výstavy bylo představení knihy s prozaickým názvem „Libavá“. Tuto knihu povídek, vzpomínek zaměstnanců VLS bývalých i současných, zkompletoval a uvedl na trh Dušan Pořízka.

V odpoledních hodinách sezačalo projasňovat, přestalo pršet a fronta se začala ztrácet na východě. Patrně tento obrat v počasí způsobil to, že oproti předchozím letům, kdy počet návštěvníků v odpoledních hodinách klesal, letos rostl a to až na 5 200 osob. Velkých i malých, z nichž jsou důležití především ti malí, protože v těch je budoucnost našeho venkova a s ním spojeného řádného obhospodařování krajiny. A význam takových akcí jako je „Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé“ je především v tom, že je možné vidět, že i ve složitých podmínkách vojenského újezdu a jeho okolí se dá smysluplně žít i hospodařit.

Text: Jan Jeniš, divize Lipník nad Bečvou