V dřevorubeckém šampionátu dominovali závodníci VLS, pohár putuje na Slovensko

Mistrem republiky se stal Jindřich Fazekaš z domácí divize VLS Mimoň, nejlepším závodníkem slovenský reprezentant Tomáš Kvasničák, v nové týmové štafetě zvítězilo družstvo Dolmar.

Kácení se nejlépe povedlo jedné z legend dřevorubeckého sportu a mistru světa z roku 1986, Miroslavu Geržovi, který „posadil“ kmen pouhé 4 cm od kolíku. Shodně 6 cm od kolíku se podařilo zakácet druhému Tomáši Kvasničákovi a třetímu, teprve juniorskému soutěžícímu, Matěji Procházkovi. Ve prospěch Tomáše Kvasničáka hovořil o 3 sekundy lepší dosažený čas.
Výměna řetězu byla doménou slovenských závodníků. Zvítězil Jaroslav Kukuc časem 9,15 s před svým šestnáctiletým synem Šimonem (11,05 s) a Tomášem Kvasničákem (12,32 s). Občas se objevují spekulace nad tím, do jaké míry mají závodníci upravené závity, matky, kryty či cokoliv jiného, aby mohli dosáhnout takových časů. Další tvrdí, že s takto sestavenou pilou nelze dále pracovat. Je třeba říci, že veškeré části pily procházejí před závodem podrobnou kontrolou a všechny použité součástky musí být standardně vyráběny (byť se jedná o soutěžní komponenty) a nesmí být nijak nadále upravovány. Kontroluje se, zda je závit matice má standardní stoupání a prochází celou výškou matice. Před zahájením výměny řetězu rozhodčí dotáhne matice momentovým klíčem silou 20 Nm, což představuje v převodu na kg moment síly o velikosti cca 2,04 kg působící na bod vzdálený jeden metr od osy otáčení (v našem případě matice na závitu). Reálně se jedná o takovou sílu, kdy není možné povolit matice bez použití kombinovaného klíče a to stejnou silou, jakou byly dotaženy. Kromě toho ověří rozhodčí, zda řetěz na liště není prověšen a horní hrany spojovacích článků se dotýkají spodní strany lišty. Po dokončení disciplíny rozhodčí opět zkontroluje, zda nasazený řetěz není prověšený a zda se závodník při výměně nepořezal o shazovaný či nasazovaný řetěz. Pokud některých z těchto případů nastane, obdrží závodník trestné body. Kvalitu provedení výměny poté prověří následující dvě disciplíny, kdy soutěžící, aniž by s pilou mohl jakkoliv manipulovat (při přechodu na kombinovaný řez a přesný řez ji přenášejí rozhodčí) musí při maximálních otáčkách a nejvyšším výkonu pily absolvovat obě disciplíny, aniž by došlo k povolení matic nebo rozpadnutí řezací části pily. Pokud k tomu dojde, ztrácí závodník body za čas u disciplíny, kdy k rozpadnutí řezací části došlo a zároveň se mu zpětně odeberou veškeré body dosažené při výměně řetězu. Z toho je zřejmé, že výměna řetězu není jen „nepoctivou“ atrakcí pro diváky, ale plnohodnotnou přípravou pily na další práci. O kvalitě výkonů tak rozhoduje především absolutní příprava a čistota všech součásti řezacího ústrojí pily a dlouhodobý intenzivní trénink. U špičkových závodníků lze mluvit o absolvovaných tréninkových výměnách v řádech tisíců ročně.
Znovu se potvrdilo, že kombinovaný řez je doménou českých borců. Nejlépe se s touto obtížnou disciplínou vypořádal Karel Doubner před Hubertem Bartákem a Martinem Pňačkem. V přesném řezu pak zvítězil Šimon Kukuc, druhý skončil Jan Poláček a třetí junior Matěj Procházka.
Závěrečné odvětvování rozhodlo o celkovém pořadí. Vítězstvím v odvětvování pojistil svůj vynikající výkon Jindřich Fazekaš. Připravených 30 větví v devíti přeslenech odřezal za 15,93 s bez toho, aby zanechal suk vyšší nebo zářez hlubší pěti milimetrů. Na druhém místě se umístil slovenský junior Matúš Sitárik a na třetím místě skončil Jiří Kadavý.

Mistrovství České republiky
1. Jindřich Fazekaš
2. Hubert Barták
3. Jiří Anděl

Kategorie Začátečník
1. Jaroslav Štelc, 1 525 b., Česko
2. Pavel Češka, 1 518 b., Česko
3. Marek Janiga, 1 402 b. Slovensko

Kategorie Junior
1. Matěj Procházka, 1 567 b., Česko, SŠHL Frýdlant – pracoviště Hejnice
2. Anton Jakubjak, 1 566 b., Slovensko
3. Matúš Sitárik, 1 563 b., Slovensko

Kategorie Profesionál, Pohár VLS
1. Tomáš Kvasničák, 1 624 b., Slovensko
2. Jindřich Fazekaš, 1 602 b., Česko
3. Hubert Barták, 1 586 b., Česko

Týmy
1. Dřevokazi (Hubert Barták, Pavel Češka, Jindřich Fazekaš, Jiří Kadavý), 6 199 b.
2. Dolmar (Jiří Anděl, Jiří Herzog, Jaroslav Perveka, Matúš Sitárik), 6 083 b.
3. Slovakia Team (Anton Jakubjak, Jaroslav Kukuc, Šimon Kukuc, Tomáš Kvasničák),6 068 b.

Týmová štafeta
1. Dolmar (Jiří Anděl, Jan Anděl, Jaroslav Perveka, Matúš Sitárik)
2. Slovakia Team (Anton Jakubjak, Jaroslav Kukuc, Šimon Kukuc, Tomáš Kvasničák)
3. Dřevokazi (Hubert Barták, Pavel Češka, Jindřich Fazekaš, Jiří Kadavý)