VLS pomohou spolku s péčí o památky na Libavé

Ředitel VLS Josef Vojáček podepsal deklaraci o spolupráci s předsedou Okrašlovacího spolku Lubavia Jindřichem Machalou. Obě strany v ní deklarují svůj zájem spolupracovat při péči o historické a přírodní hodnoty vojenského újezdu Libavá.

Dohoda s Vojenskými lesy navazuje na smlouvu, kterou občanské sdružení uzavřelo s ministerstvem obrany v loňském roce. V ní armáda uznala hřbitovy a pomníky v zaniklých obcích v největším výcvikovém prostoru na Moravě za památky a zavázala se k jejich ochraně. Hřbitovy byly vyznačeny ve vojenských mapách jako pietní místa se zákazem výcviku. Bývalým rodákům a jejich potomkům zároveň újezdní úřad umožnil vstup do vojenského prostoru, aby mohli hřbitovy navštěvovat. Nastaven byl také režim pohybu členů spolku Lubavia, kteří se o hřbitovy a další pamětihodnosti na Libavé starají.

Dohoda s vojenskými lesníky jde nyní ještě dále – Vojenské lesy v ní deklarují svůj zájem spolku Lubavia v jejich činnosti pomáhat.

„Vyvíjíme naši spolkovou činnost na území, které je z větší části ve správě Vojenských lesů a statků, s nimiž máme velmi dobré vztahy. Deklarace tak dosavadní spolupráci institucionalizuje,“ vysvětlil předseda Okrašlovacího spolku Lubavia Jindřich Machala.

„Je to vlastně deklarace o dobrých vztazích, v rámci kterých spolku poskytujeme drobnou sousedskou pomoc při jejich průběžné péči o památky a hřbitovy. Spolkaři tak mohou například využívat naši podporu a zázemí,“ doplnil Josef Vojáček s tím, že deklarace předjímá i případné větší investiční akce do památek, na nichž by mohly obě strany spolupracovat v budoucnosti.

„Vojenské lesy a statky spravují šest unikátních přírodních lokalit a investice do památek jsou důležitou součástí péče o krajinu, která nám byla svěřena,“ dodal ředitel Josef Vojáček. Připomněl v této souvislosti například obnovu památek z éry Heinricha Mattoniho v okolí lázní Kyselka u vojenského újezdu Hradiště na Karlovarsku, kde VLS v minulých letech obnovily lesní kapli, lesní altán Jindřichovo sedátko i historickou rozhlednu na vrcholu Bučina. A také Eustachovu kapličku v bývalém výcvikovém prostoru Ralsko. Tento barokní objekt byl zcela zdevastován během pobytu sovětských vojsk, v loňském roce však byla kaple kompletně zrekonstruována společnými silami lesního podniku, místního občanského spolku a farnosti.

„Budeme se těšit na stejně úspěšnou spolupráci i na Libavé,“ uzavřel ředitel VLS.