Vojenské lesy opět zvou školy na Dětský den na Olšině

Lesní pedagogika, prezentace armády, vojenské i lesnické techniky, ukázky práce Policie ČR, hasičů a dalších záchranných složek. Edukativní programy a tvořivé dílny, ale také modeláři, vodní záchranáři a k tomu spousty zábavy.

To vše čeká školní kolektivy na již tradičně největší akci na Šumavě, kterou pro základní i mateřské školy z blízkého i vzdálenějšího okolí připravily na čtvrtek 24. května 2018 Vojenské lesy a statky ČR (VLS) společně s armádními složkami z nedalekého vojenského újezdu Boletice u nejvýše položeného chovného rybníku v ČR – šumavské Olšiny.

V areálu Rekreačního zařízení VLS Olšina zasazeného v nádherné šumavské přírodě budou na děti čekat tři desítky stanovišť se soutěžemi, ukázkami, ale také hrami. Program se na plné obrátky rozběhne v 8.30 minut, a potrvá až 13.30, kdy jej završí závěrečné opékání buřtů.

Popularita Dětského dne na Olšině již před několika lety překročila hranice šumavského regionu a pravidelně se jej účastní přes 1000 dětí, přestože (či právě proto) se odehrává uprostřed šumavské přírody nedaleko Horní Plané. Vedle autobusové dopravy je totiž areál dobře přístupný z nedaleké lesní vlakové zastávky Hodňov na trati České Budějovice – Český Krumlov - Černý kříž - Volary.

„Program budeme ještě upřesňovat, tradičně očekáváme silnou účast základek a mateřinek z našeho regionu, rádi ale přivítáme kolektivy z dalších jihočeských škol, a budeme se těšit, že i letos přijedou návštěvníci, kteří u nás ještě nebyli. A netýká se to jen školních kolektivů, akce je přístupná zdarma všem,“ uvedl ředitel divize VLS v Horní Plané Petr Král.

Školy, školní kolektivy i další zájemci, kteří se chtějí největší dětské akce na Šumavě zúčastnit, se mohou obracet na divizi VLS Horní Planá, tel.: +420 954 002 910, e-mail: hplana@vls.cz , kde jim rádi pomohou organizaci návštěvy zajistit. Fotoreportáž Českokrumlovského deníku z roku 2016 najdete zde.