Bašta na Olšině otevřela podesáté

Již podesáté se 2. června za přítomnosti ředitele šumavské divize VLS Petra Krále otevřela pro veřejnost expozice lesnictví, rybářství a historie hospodaření v Rybářské baště na Olšině.

Pro návštěvníky akce byl na tento den připraven doprovodný program zaměřený na velmi aktuální téma, kterým je boj s kůrovcem v českých lesích. Příchozí se tak mohli seznámit se způsoby ochrany smrkových porostů proti napadení podkorním hmyzem, především kůrovci pomocí stromových lapáků, feromonových lapačů a trojnožek a o způsobech
mechanické a chemické asanace napadeného dřeva.