Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé 2018 přilákala o víkendu tisíce lidí

Přehlídku trofejí z "krajiny nejlepších jelenů" a další program si nenechalo ujít přes šest tisíc lidí

Šestý ročník akce s názvem Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé letos připadl na sobotu 16. června. Areál Heřmánky hostil téměř 6 500 návštěvníků z řad milovníků myslivosti, lesnictví, kynologie a chladnokrevných koní. Početnou skupinu tvořily také rodiny s dětmi, které přilákal bohatý program lesní pedagogiky. Oproti loňskému roku nám přálo i počasí, úspěchu tedy nic nestálo v cestě.
Oficiální zahájení akce se ujali přednosta ÚÚVÚ Libavá pplk. Ing. Ladislav Zakuťanský a ředitel divize VLS Lipník nad Bečvou Ing. Jaroslav Nerad. Chovatelská přehlídka zvěře ulovené v honitbách VLS ČR s. p., divize Lipník n. B., je stěžejní součástí dnes již tradiční akce „Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé“. Trofeje zvěře parohaté i rohaté svědčí o kvalitě zvěře, která se v honitbách VLS vyskytuje. Standardně jsou pak doplněny „zbraněmi“ ulovených divočáků a jeleními shozy, nalezenými na jaře 2018 v honitbě Libavá, popřípadě v sousedních honitbách. Shozy jelenů jsou důležitým doplňkem k trofejím ulovených kusů, protože podávají svědectví o tom, jaká zvěř se v honitbě, po provedeném průběrném odstřelu v loňském roce, vyskytuje.
„Letošní přehlídka nám potvrdila správnost dlouhodobě směřované snahy v chovu jelení zvěře, jejímž cílem jsou pro přírodní prostředí únosné stavy této zvěře s trvalou produkcí trofejí starých jelenů, dosahujících hodnot přes 200 bodů CIC. V letošní kolekci bylo takových jelenů pět, z toho byli dva zlatí. O kvalitě jelení zvěře na Libavé a o tom, že zde tato zvěř našla svůj původní lesostepní způsob života, svědčí dalších třicet čtyři trofejí s bodovou hodnotou přes 170 bodů CIC,“ doplnil vedoucí lesní výroby divize Lipník n. B. Jan Jeniš.
S ohledem ke stavu lesních porostů v Oderských vrších, především s ohledem k rozpadu starších smrkových porostů a vzniku velkého množství lesních kultur, bylo v posledních dvou letech přistoupeno, především v lesních částech honiteb, k radikálnímu snížení stavů srnčí zvěře. U této zvěře, která může působit největší škody právě na odrůstajících lesních kulturách, proto bylo dočasně odstoupeno od kritérií průběrného lovu u srnčí zvěře a toto opatření bylo následně rozšířeno i na zvěř daňčí. Výraznou raritou v kolekci trofejí srnčí zvěře byl pak úlovek srnce „parukáře“ na lesní správě Potštát.
Neodmyslitelnou součástí akce je prezentace armády ČR, která letos představila tank T72, bojové vozidlo pěchoty Pandur, BVP 2, ale také ruční zbraně a základní výbavu vojáka na bojové mise.
Kombinovaná soutěž chladnokrevných koní byla kvalifikačním závodem v seriálu nominací na MČR v této disciplíně. Rekordní počet koní, 17 párů, prezentovalo práci kočích z České republiky i Slovenska. Divákům se předvedli tradiční slezští norici, českomoravští belgici, ale také u nás méně známí francouzští a polští chladnokrevníci a starobylé plemeno ardenských koní. V soutěži, která se skládala ze tří disciplín: formanská jízda, ovladatelnost koně a slalom s kládou a těžký tah, si prvenství se svými koňmi vybojoval pan Michal Bančik.
Kdo se vydal na Heřmánky s dětmi, rozhodně nevynechal program lesní pedagogiky. Na trávníku za vystavenými trofejemi bylo pro soutěžící připraveno osm stanovišť, která seznamovala s problematikou lesnictví, myslivosti, ale také včelařství a zemědělství. Zadané úkoly se podařilo splnit pěti stovkám dětí, které si odnesly ne jen odměnu, ale i zážitek, třeba v podobě pohlazení malého pruhovaného divočáka, tahání klády na lanovce, nebo krásného přírodního náramku.
Novinkou letošního ročníku byla komentovaná přehlídka psů loveckých plemen. V kruhu se předvedlo celkem 35 zástupců loveckých psů. Pro diváky byla atraktivní ne jen samotná pestrost představených plemen z řad norníků, teriérů, slídičů, honičů, barvářů či ohařů, ale také kvalitní průvodní slovo, kterého se ujal pan Jan Coufal.
Výstava „Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé“ se v průběhu šesti let vyprofilovala z původně poměrně úzce specializované prezentace pro odborníky a zájemce o myslivost do akce, jež svým rozsahem a náplní oslovuje široké spektrum návštěvníků.