VLS začnou s oceňováním pozemků ve Vrběticích ještě v létě

V souvislosti se zpřístupněním části areálu muničního skladu Vrbětice od 1. července byli státním podnikem osloveni znalci s výzvou k podání nabídky za zpracování znaleckého posudku

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v souvislosti se zpřístupněním části areálu muničního skladu a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zaslaly znalcům výzvu k podání cenových nabídek za zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků v muničním skladu Vrbětice. Předmětem ocenění budou pozemky, které lze ocenit v důsledku zpřístupnění části areálu muničního skladu od 1. 7. 2018.
O možnosti odkoupit či směnit pozemky v areálu muničního skladu, u nichž bylo dlouhodobě omezeno užívací právo vlastníků z důvodu provádění pyrotechnické očisty, rozhodla již minulá vláda. Konkrétním jednáním s vlastníky pozemků o podmínkách jejich převodu na VLS však dlouhodobě bránila nepřístupnost dané oblasti.
„Naším cílem je v co možná nejkratším čase předložit majitelům pozemků cenovou nabídku vycházející ze znaleckého posudku. Předpokládáme, že smlouvu o dílo s předkladatelem vítězné nabídky uzavřeme na přelomu července a srpna a bezprostředně poté začne oceňování pozemků v přístupných lokalitách areálu muničního skladu.“ uvedl správní náměstek VLS Jiří Špelina.